Výzkumné projekty

Sdílené prostory. Studium protiteroristických úprav.

Hlavní řešitel

Ostakh, A.

Řešitelský tým

Ostakh Anton, Mgr.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.