Výzkumné projekty

Týden vědy a výzkumu XI

Hlavní řešitel

Zdráhalová, J.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.