Výzkumné projekty

Mezi krajinami

Autoři
Chmelová, A.
Publikováno v
In: Sborník konference Mezi krajinami 2022. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 64-79. ISBN 978-80-01-07275-2.
Rok
2023
Související lidé
Anotace
Příspěvek prezentuje výzkum, který se soustředí na vybrané lokality v příměstské krajině Prahy. Všímá si změn, kterou příměstská krajina prošla, a problémů, které vlivem těchto změn nastaly. Tou konkrétní změnou je míněno zintenzivnění jejího využívání pro řadu funkcí (doprava, zemědělství atd.), v jejímž důsledku byly omezeny funkce jiné (např. rekreační, ekologické). Změny jsou ve výzkumu dokumentovány a kriticky hodnoceny v kontextu obytnosti.
Autoři
Chmelová, A. ed. - Štemberová, Z. ed.
Publikováno v
FA ČVUT, 2022-10-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. ISBN 978-80-01-07275-2.
Rok
2023

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.