Výzkumné projekty

Zpracování studijních materiálů k tématu „Design služeb“ v rámci výuky na oboru Design na FA ČVUT

Design služeb klade důraz na dlouhodobý pohled na konkrétní problémy či situace a v procesu vytváří holistický pohled na životy a zkušenosti svých uživatelů. Obvykle nekončí prodejem sériově vyráběného fyzického produktu a jeho konečným cílem a ústředním bodem bývá spíše uživatelský zážitek. Service design zahrnuje navrhování dlouhodobějších interakcí mezi poskytovateli služeb a jejich spotřebiteli, a je často podpořen řadou nehmotných složek. Metodika tohoto designového odvětví je specifická a vyžaduje přístup, který se liší od tradičního designového procesu, který se vyučuje v rámci oboru Design na FA ČVUT. Uspořádáním workshopu a vytvořením výukových materiálů bychom rádi do výuky designu přinesli aktuální trendy z designového oboru a nabídli možnost rozšiřování rozhledu studentů a podpořili jejich případnou specializaci. Metoda práce 1. příprava workshopů, upřesnění průběhu a harmonogramu 2. propagace workshopů 3. uspořádání workshopů včetně finální prezentace se zainteresovanými stakeholdery 4. zpracování studijních materiálů (publikace a prezentace) a nástroje pro implementování procesu service designu formou krátkých workshopů do ateliérové výuky 5. evaluace a zpráva Význam/přínos: - Zkvalitnění výuky na Ústavu designu FA ČVUT skrze zprostředkování aktuálních odborných témat a trendů designu. - Vytvoření pestrých, studentsky a učitelsky přívětivých studijních podkladů, které studentům zprostředkují současné informace inovativní formou. - Vytvoření praktického nástroje/návodu k opakovanému implementování podobného, krátkodobého workshopu do ateliérové výuky. Výstup(y) projektu: - Podrobně zdokumentovaný workshop metodologie Service designu a návrh k implementaci do ateliérové výuky - Zpracování studijních podkladů v tištěné formě – publikace - Zpracování studijních podkladů v elektronické formě – prezentace

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.