Výzkumné projekty

Zpracování studijních materiálů k tématu „Design služeb“ v rámci výuky na oboru Design na FA ČVUT

Hlavní řešitel

Šafařík, J.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.