Vývoj velkoformátového 3D tisku z recyklovaných plastů a jeho aplikace v inovativním eko-designu

Anotace (maximálně 10 řádků): Vývoj technologie pro robotický velkoformátový 3D tisk z průmyslového a komunálního odpadního plastu. Podpora ekonomického uplatnění této technologie v praxi. Projekt podporuje přechod na udržitelnou ekonomiku řešením odpadového hospodářství plastů. Výstupem jsou realizace finálních produktů, jako jsou doplňky interiéru, nábytek, mobiliář, včetně venkovního městského mobiliáře ve veřejném prostoru. Prostřednictvím nápadu a designu zhmotňuje projekt myšlenku udržitelnosti a transformuje ji do praxe v rámci principů cirkularity. Projekt podporuje zapojení etablovaných designerů a studentů architektury pro návrh a realizaci finálních produktů. Možností je i realizace uměleckých instalací pro veřejný prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.