Výzkumné projekty

Architektura a udržitelný rozvoj 2014 - 1. doktorandská vědecká konference studijního programu Architektura a stavitelství

Architektura a udržitelný rozvoj 2014 1. doktorandská vědecká konference studijního programu Architektura a stavitelství Cílem konference je zejména prezentace vědeckých výstupů doktorandů v rámci studijního programu Architektura a stavitelství (studijní obory Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví) a vytvoření platformy pro diskuzi a předávaní odborných znalostí v rámci dalších studijních doktorandských programů. K účasti na konferenci budou proto vyzváni příslušní studenti doktorského studia, přičemž konference bude doplněna i příspěvky dalších dokroranských studentů, akademických pracovníků a přednášejících z profesní sféry. Oba výše uvedené doktorské studijní obory v rámci studijního programu Architektura a stavitelství spojuje otázka nových, alternativních principů metodického zkoumání a hodnocení udržitelného využití kulturního dědictví (zejména pak průmyslových staveb a lokalit). Konference ale chce upozornit na nutnost chápání tohoto tému na prahu třetího tisíciletí v mezioborových souvislostech - urbanistických, architektonických, konstrukčních, technologických, památkářských, historických, kunsthistorických, sociálních, ekonomických ap. Konference se zaměří jak na obecnou tématiku udržitelného rozvoje, tak rozbor konkrétních příkladů (případových studíí), které představují reálnou aplikaci teoretických názorů. Po obsahové stránce bude bude konference rozdělena do tematických okruhů (sekcí): udržitelný rozvoj a jeho limity v souvislostech urbanistických a architektonických, aktuální trendy v oblasti památkové péče, novodobý brownfield a udržitelnost funkčního využití historických staveb (proces konverzí průmyslové architektury, ale i dalších typologií), mapování historie konkrétních závodů, lokalit a tvůrců (architektů, inženýrů, konstruktérů), výzkum historických i progresivních konstrukcí. Součástí programu konference bude posterová sekce (cca 30 ks posterů) a výstava Industriál a socha (10 ks posterů) - tato poster

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.