Zprávy

Do 30. dubna si můžete podat přihlášky do doktorského studia

Studijní oddělení zveřejnilo okruhy doktorského studijního programu Architektura a urbanismus, v němž byly schváleny nové akreditace pro studijní zaměření Architektura, teorie a tvorba, Urbanismus a územní plánování, Dějiny architektury a památková péče a Architektura, konstrukce a technologie. V češtině je dále možné studovat doktorský studijní program Design nebo v angličtině program Architecture and Urbanism, studijní obor Architecture.

Veškeré podrobnosti najdete v přiložené Vyhlášce děkana 1/2020 a také na webových stránkách doktorského studia.

Termín podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech: 30. 4. 2020.
Termín přijímací zkoušky: 17. 6. 2020.
Náhradní termín (pro nemocné a omluvené) se předpokládá v průběhu září 2020.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.