S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Zprávy

Do 30. dubna si můžete podat přihlášky do doktorského studia

Studijní oddělení zveřejnilo okruhy doktorského studijního programu Architektura a urbanismus, v němž byly schváleny nové akreditace pro studijní zaměření Architektura, teorie a tvorba, Urbanismus a územní plánování, Dějiny architektury a památková péče a Architektura, konstrukce a technologie. V češtině je dále možné studovat doktorský studijní program Design nebo v angličtině program Architecture and Urbanism, studijní obor Architecture.

Veškeré podrobnosti najdete v přiložené Vyhlášce děkana 1/2020 a také na webových stránkách doktorského studia.

Termín podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech: 30. 4. 2020.
Termín přijímací zkoušky: 17. 6. 2020.
Náhradní termín (pro nemocné a omluvené) se předpokládá v průběhu září 2020.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.