Zprávy

Nestihli jste online dny otevřených dveří na FA? Podívejte se na záznam

Historicky první dny otevřených dveří Fakulty architektury ČVUT v online podobě proběhly v pátek 6. a v sobotu 7. listopadu. Nabídly přednášky, přípravné kurzy i popovídání se stávajícími studenty. Uchazeči se na nich dozvěděli, co u nás mohou studovat, jak budou probíhat přijímací zkoušky nebo jaké mají šance na přijetí. Nechyběly ani přípravné kurzy deskriptivní geometrie, výtvarné tvorby nebo přednáška o architektuře.

Největší zájem byl o úvodní přednášku proděkana pro vnější vztahy Jana Jakuba Tesaře, v níž virtuálně provedl školou 282 diváků a představil jim nejen studijní programy, ale i nejslavnější pedagogy fakulty. Odpovídal také na otázky, které mu studenti průběžně posílali přes chat. Druhou nejsledovanější přednáškou byl úvod do studia architektury Michaely Brožové. Největší interakci vyvolal "sobotní pokec s našimi studenty", který fakulta připravila ve spolupráci se Spolkem posluchačů architektury, v němž diváci položili přes dvě stě otázek. Stejně jako v předchozích letech jsme otevřeli také kurzy deskriptivní geometrie s Danou Kolářovou a Stanislavou Čečákovou a výtvarné tvorby s Jiřím Kárníkem. Všem přednášejícím velmi děkujeme.

Poskytněte nám zpětnou vazbu

"Potěšil nás takový zájem o přednášky dne otevřených dveří a motivuje nás to k další aktivitě," říká organizátorka akce Michaela Mrázová z oddělení vnějších vztahů. Do příštích let se budeme snažit zvyšovat kapacitu jednotlivých částí programu. Abychom věděli, co konkrétně se v programu líbilo a co by se zájemci o studium v rámci dne otevřených dveří ještě potřebovali dozvědět, poprosili jsme všechny diváky našeho online programu, aby vyplnili krátky dotazník.

Nestihli jste online vysílání? Podívejte se na záznam

Ti, kteří živě vysílaný program nestihli, se na úvodní přednášku proděkana pro vnější vztahy Jana Jakuba Tesaře a sobotní pokec s našimi studenty mohou podívat ze záznamu.

O studiu i dění na fakultě podrobně hovořili naši vyučující 11. prosince 2020 v pořadu televize 9P. Podívejte se na záznam na YouTube.

Na co jste se ptali nejčastěji?

Rozcestník

Vše o přijímacím řízení

Připomínáme, že uzávěrka přihlášek ke studiu v akademickém roce 2021/2022 je již 30. listopadu 2020.

Informace o studiu

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.