Zprávy

Pozvánka pro doktorandy na účast na konferenci reVize Typologie 2021

Ústav nauky o budovách FA ČVUT zve doktorandy k aktivní účasti na typologické konferenci reVize Typologie 2021 – Paralelní světy, která se uskuteční ve čtvrtek 27. 5. 2021 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Anotaci příspěvku je nutné poslat do 10. 4. 2021.

4. ročník konference reVize Typologie 2021 bude zaměřen na nové přístupy v navrhování staveb s ohledem na jejich různé koncové uživatele - laickou a odbornou veřejnost i další aktéry výstavby. Cílem je představit rozmanitost typologie a reflexi vztahu různých uživatelů staveb do jejich navrhování. Konference se uskuteční se ve čtvrtek 27. května 2021 na Fakultě architektury ČVUT v Praze a zve k aktivní účasti i doktorandy!

V odpoledním bloku Výzkum nabízí pořadatel doktorandům prostor pro prezentaci výzkumu nebo praktických zkušeností. Až do 10. 4. 2021 mohou doktorandi zasílat anotaci příspěvků zaměřených na zkoumání potřeb jednotlivých uživatelů staveb nebo na implementaci takových poznatků při navrhování staveb. Délka příspěvku na konferenci (prezentace) je plánována na 10 – 15 minut, příspěvek bude následně zveřejněn ve sborníku konference. Do 15. 4. 2021 obdrží zájemci informaci, zda byl příspěvek vybrán k prezentaci na konferenci.

Konference je možné se zúčastnit i pasivně, a to zasláním příspěvku v rozsahu 2 – 4 normostrany textu s obrazovými přílohami. Vybrané statě budou zveřejněny ve sborníku konference.

Termín pro zaslání anotací k účasti na konferenci: do 10. 4. 2021

Anotace příspěvků zasílejte Janě Kubcové na e-mail jana.kubcova@fa.cvut.cz

Více o konferenci naleznete na webu FA a záznam z předchozí ročníků si můžete prohlédnout na www.revizetypologie.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.