Zprávy

Vyšla nová kniha mapující architekturu konverzí

Publikace představuje 35 projektů, které vdechly nový život industriální architektuře.

Industriální architektura u nás stále nemá na růžích ustláno. Přestože se přístup veřejnosti k ní v posledních letech mění, často ještě mizí pod tlakem na uvolňování místa pro novou výstavbu, případně chátrá bez naděje na oživení. Kniha zaznamenala 35 projektů realizovaných v letech 2015–2020, které se dočkaly rekonstrukce a nového využití – pražská Jatka78, Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovice, Pivovar Kamenice, Vápenka u Kovářské a další.

Editorem publikace je Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT. „Nacházíme se stále sice v situaci poznamenané demolicemi a chátráním industriálních objektů, pod tlakem bourání a uvolňování stavebních parcel, po letech už ale také s rozpoznanými hodnotami a přibývajícími příklady architektury konverzí – jako východiska pro opuštěné stavby,“ představuje motivace vzniku knihy Benjamin Fragner a dodává: „Balancují mezi památkovou ochranou, autorskou intervencí, pragmatickou recyklací. Jsou ale i odezvou proměnlivé společenské atmosféry, obecnějších tendencí architektonické tvorby, vztahu k prostředí.“

Kniha je k dostání ve vybraných knihkupectvích, například v Univerzitním knihkupectví odborné literatury v Národní technické knihovně, knihkupectví Klubu Za starou Prahu u Juditiny věže, Galerii Jaroslava Fragnera, Galerii VI PER a dalších místech.

industriální situace / místo_tvar_program (Architektura konverzí)

Editor: Benjamin Fragner
Spolupráce: Jan Zikmund, Jan Červinka
Překlad: Robin Cassling
Odborný recenzent: Petr Urlich
Grafická úprava a sazba: Jan Forejt (Formall)
Úprava reprodukcí: Jiří Klíma (Formall)
Úprava výkresové dokumentace: Jan Kuták
Produkce: Gabriel Fragner (Formall)
Výroba: Formall
Tisk: PBtisk
Vydalo: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Výzkumné centrum průmyslového dědictví
240 stran
ISBN 978-80-01-06807-6

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.