Zprávy

Architektura, design, chytrá města. Fakulta architektury přijímá přihlášky do doktorského studia

Přijímací řízení do Ph.D. studia v akademickém roce 2023/2024 je otevřené do 28. 4. 2023. Zájemci a zájemkyně se mohou hlásit do tří studijních programů a vybírat z více než šesti desítek tematických okruhů.

FA ČVUT se hlásí k jedné z nejstarších nepřerušených evropských linií vysokoškolské výuky architektury. Studující doktorských programů mají možnost zapojit se do výzkumu na odborných univerzitních pracovištích, rozvíjet vlastní publikační činnost a plnohodnotně se připravit na budoucí kariéru ve vědecké i akademické sféře. Doktorandi a doktorandky pracují na výzkumných projektech i ve spolupráci se zahraničními univerzitami jako TU Wien, ETH Zürich nebo Université Paris.

Ph.D. studium nabízí možnost věnovat se intenzivně tématu podle vlastního zájmu. Pro akademický rok 2023/2024 jsou na FA ČVUT otevřeny programy:

  • Architektura a urbanismus (zaměření: Architektura, teorie a tvorba; Dějiny architektury a památková péče; Urbanismus a územní plánování; Architektura, konstrukce a technologie; Krajinářská architektura)
  • Design (obor: Průmyslový design)
  • Smart Cities

Díky doktorskému studiu se stanete součástí špičkového vědeckého výzkumu. Svoji cestu si řídíte z velké části sami a když aktivně pracujete, seznámíte se s řadou českých i zahraničních odborníků. Získané kontakty můžete využít také při práci na svých projektech mimo školu," popisuje zkušenosti se studiem Pavel Fuchs, doktorand z Ústavu teorie a dějin architektury.

Doktorský studijní program lze na FA ČVUT studovat v českém a anglickém jazyce. Standardní doba studia jsou 4 roky, každoročně je přijímáno kolem třiceti doktorandek a doktorandů. Veškeré potřebné informace lze nalézt na stránkách přijímacího řízení, kde jsou zveřejněny také tematické okruhy a vyhláška děkana. Informace o doktorském studiu najdete zde.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.