Zprávy

Nový program Development nemovitostí chce zlepšit spolupráci mezi aktéry výstavby a zjednodušit plánování

Kurz celoživotního vzdělávání je určený pro pracovníky v soukromé i veřejné sféře. Rozšíří jejich znalosti a dovednosti v oblasti developmentu nemovitostí s důrazem na komplexní přístup. Absolventi kurzu se uplatní jako specialisté v oboru nemovitostí, v developerských, architektonických a projekčních společnostech, při správě a investování do veřejného majetku nebo v odděleních rozvoje, urbanismu a architektury měst. Přihlašování do zahajovacího kurzu je otevřeno do 15. 9.
© Ústav nauky o budovách FA ČVUT

Mezioborový profesně orientovaný program, organizovaný Ústavem nauky o budovách FA ČVUT klade důraz na vytváření kvalitního prostředí, udržitelnost a propojení pohledu soukromé a veřejné sféry. Development v praxi směřuje k jednodušším a hladším procesům plánování a realizace rozvoje vystavěného prostředí. Tyto trendy se dnes odráží v mnohých národních strategiích a politikách (Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+, Politika architektury a stavební kultury, rekodifikace stavebního práva atp.) i mezinárodních politikách a úmluvách přijatých ČR.

Program je čtyřsemestrální, jednotlivé semestrální kurzy je ale možné absolvovat samostatně. První semestr se zaměří na projekt samostatné budovy, druhý na rozvoj lokality, třetí a čtvrtý semestr jsou koncipovány jako rozpracování aktuálních témat současného developmentu.

Studium povede účastníky k porozumění developerskému projektu jako procesu, který má své fáze a souvislosti, k potřebě komplexního uvažování při tvorbě projektu a k týmové spolupráci. Účastníci získají základní povědomí o architektuře a urbanismu, souvislostech s plánováním a právním řádem, naučí se metodám oceňování nemovitostí a financování projektu, vyzkouší si postupy užitím integrovaného způsobu návrhu staveb a value engineeringu. Získají také základní znalosti v managementu a marketingu a během celého studia budou reflektovat souvislosti projektu i z pohledu veřejné správy.

Development nemovitostí probíhá pod záštitou pedagoga FA a náměstka primátora hl. m. Prahy Petra Hlaváčka a Asociace developerů, z. s., garanty jsou mimo jiné ředitel Pražské developerské společnosti Petr Urbánek, vedoucí Institutu veřejné správy a regionálních studií MÚVS Vladimíra Šilhánková, vedoucí Ústavu stavitelství FA ČVUT Aleš Marek nebo vedoucí Ústavu nauky o budovách FA ČVUT Michal Kohout.

Podrobné informace najdete na stránce programu. Kurzy Celoživotního vzdělávání (CŽV) Development nemovitostí připravuje na ČVUT Fakulta architektury ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií jako součást projektu NPO_ČVUT_MSMT-16597/2022.Přihlášky pro ZS 2023/2024 se podávají do 15. 9. 2023 prostřednictvím portálu CŽV ČVUT.

© Ústav nauky o budovách FA ČVUT

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.