Zprávy

Oslavy stého výročí založení samostatného státu na fakultě

Naše fakulta se připojuje k celorepublikovým oslavám stého výročí založení samostatného státu komponovaným programem s názvem 100 - 10 - ∞. V pondělí 29. října slavnostně zahájí hned tři výstavy, pokřtí knihu, nabídne vyprávění studentů ze zahraničních studijních pobytů a chybět nebude ani hudba.

Program oslav na fakultě:

17.00 prof. Matúš Dulla a doc. Petr Vorlík zahájí výstavu ke stému výročí Československa: Vize a realita.

17.30 Zahraniční host Pierre von Meiss společně s doc. Michaelou Brožovou pokřtí knihu Od formy k místu + o tektonice

18.00 doc. Irena Fialová zahájí vernisáž Výstava ateliérových prací Erasmus & Exchange

18.30 Studentské Vyprávěj o studijním pobytu v zahraničí

19.30 MgA. Tereza Melenová představí výstavu Future of Europe

Závěrečné slovo děkana prof. L. Lábuse

od 20.00 se o hudební program postará jam session Spolku posluchačů architektury.

 

Na akci bude možné zakoupit nové publikace vydané na FA

 

Vize a realita

mezinárodní putovní výstava, která bilancuje rozpětí mezi odvážnými architektonickými vizemi a realizovanými stavbami, v nichž se tyto vize reálně promítly. Základními artefakty jsou modely významných českých a slovenských děl, které vypracovali studenti a studentky architektonických fakult pražské a bratislavské techniky, konfrontované multiprojekcí s architektonickými vizemi a nerealizovanými projekty. Výstava byla od konce června do září k vidění v Galerii Jaroslava Fragnera na Betlémském náměstí v Praze

Future of Europe

mezinárodní výtvarná soutěž na téma 2018 – Future of Europe, vyhlášená k stému výročí vzniku Československa Radou pro mezinárodní vztahy spolu s Ústavem mezinárodních vztahů a Friedrich-Ebert-Stiftung. Cílem soutěže je přispět k debatě o budoucnosti Evropy. Soutěžící vyjadřovali tvůrčím způsobem na plakátech formátu 100 x 70 cm svou představu o budoucím směřování Evropy. Výsledná umělecká díla byla celý srpen k vidění v Centru současného umění DOX.

kniha Od formy k místu od Pierra von Meisse 

je jednou z klíčových studií zabývajících se samotnou podstatou architektury, která spíše než jako dějiny nebo teorie architektury byla koncipována jako pragmatická "teorie projektu", jako komplexní průvodce myšlením architekta a akademika západní Evropy.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.