Lidé

Ing. arch. Ondřej Tuček

garant předmětu Nauka o stavbách IV

Všechny publikace

Autoři
Stýblo, Z. - Tuček, O., - Mudra, V.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2022. ISBN 978-80-01-07036-9.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Vydavatel
FA ČVUT Ústav nauky o budovách
ISBN
978-80-01-07036-9
Počet stran
132
Anotace
V Praze se v blízké budoucnosti plánuje výstavba asi 15 nových školních budov nebo jejich přístaveb. Přitom ale neexistuje jednotný standard či metodika, jak správně stanovit stavební program a standard budovy, nemluvě o proměně edukačního prostředí. Nově vytvořený "Manuál zadávání školských budov" má za cíl poskytnout zadavatelům přehledný, hutný a vyčerpávající souhrn potřebných informací, aby nově budované školy odpovídaly potřebám výuky ve 21. století.
Autoři
Stýblo, Z. - Mudra, V., - Tuček, O.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Koncepční příručka pro zadavatele a zřizovatele školských staveb
Autoři
Tuček, O.
Publikováno v
Architect+. 2020, 2020(20), 14-17. ISSN 2533-512X.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
O architektuře škol a její proměně v čase a prostoru jsme si povídali s Annou Chvojkovou, starostkou obce Chýně, která má zkušenosti s výstavbou školy podle mezinárodní soutěže, Miroslavem Hřebeckým, programovým ředitelem společnosti EDUin a Ondřejem Tučkem, architektem, který se architektuře školních budov věnuje jak z praktického, tak i z teoretického hlediska.
Autoři
Tuček, O. ed. - Lehkoživová, I. ed., - Platil, J. ed.
Publikováno v
Praha 8: Spolek přátel sídliště Ďáblice, 2019. ISBN 978-80-270-3525-0.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Autoři
Tuček, O.
Publikováno v
In: Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi. Praha 8: Spolek přátel sídliště Ďáblice, 2019. p. 18-35. ISBN 978-80-270-3525-0.
Rok
2019
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
monografie sídliště, editor publikace, autor kapitoly Vznik sídliště

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout