Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Ing. arch. Jitka Molnárová, MSc.

téma: Soudobé bydlení. Regenerace sídlišt.

školitel: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout