Lidé

Ing. arch. Jitka Molnárová, MSc.

téma: Proměny modernistických sídlišť odspodu

školitel: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout