Lidé

Ing. arch. Jitka Molnárová, M.Sc.

téma: Soudobé bydlení. Regenerace sídlišt.

školitel: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.