Lidé

Ing. arch. Jitka Molnárová, MSc.

téma: Soudobé bydlení. Regenerace sídlišt.

školitel: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.