Lidé

Ing. arch. Jitka Molnárová, MSc.

Autoři
Hudeček, T. - Kohout, M. - Molnárová, J. - Tittl, F. - Tichý, D., - Stanislav Endel, S.E.
Publikováno v
In: Architecture in Perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2020. p. 116-121. ISBN 978-80-248-4450-3.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Příspěvek představuje na příkladu vybraných ostravských lokalit metodu dlouhodobě udržitelné transformace modernistických sídlištních lokalit a jejich čitelnějšího začleňování do městského organismu. Metoda, která je v příspěvku prezentována, je založena na vzájemně navazujících, samosprávou nastavených a místními aktéry podpořených kroků s cílem vytvořit obytnější, rozmanitější, odolnější a lépe využitelné prostředí. Vložená prostorová hierarchizace usnadňuje jednotlivým uživatelům, vlastníkům i jejich skupinám přizpůsobovat prostředí vlastním potřebám, aniž by docházelo k poškozování charakteru celku či změnám v dlouhodobém nastavení. V ČR dosud nebyl tento přístup, známý ze zemí západní Evropy, příliš aplikován. Jeho potřeba je přitom nejvyšší právě tam, kde dochází na sídlištích k největším fyzickým či sociálním změnám. Například ve strukturálně postižených regionech včetně Moravskoslezského kraje, tedy tam, kde se s fyzickou i sociální deteriorací sídlišť potýkají nejvíce. Příspěvek je jedním z výstupů stejnojmenného grantu podpořeného TAČR pod č. TL02000173 řešeného konsorciem VŠB TUO a Centrem kvality bydlení.
Autoři
Tittl, F. - Molnárová, J. - Hudeček, T. - Kohout, M. - Tichý, D., - Jahodová, Š.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Specializované mapy urbanistických studií pilotních lokalit jsou jedním z výstupů výzkumného projektu TAČR ÉTA TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy, jehož cílem je přispět ke změně přístupu v oblasti regenerace sídlišť. Specializovaná mapa je tvořena textovou a grafickou částí, která zahrnuje kapitoly: A) Vyhodnocení území, které shrnuje hlavní hodnoty, problémy a potenciály území. B) Koncepce, v níž je popsán a v hlavním výkrese graficky znázorněn koncepční návrh lokality. Hlavní výkres tvoří stěžejní koncepční podklad pro koordinaci zásahů v území. C) Regulované složky obytného prostředí, které systematicky vysvětlují základní regulativy použité při koncepční tvorbě návrhu lokality.
Autoři
Tittl, F. - Molnárová, J. - Hudeček, T. - Kohout, M. - Tichý, D., - Jahodová, Š.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Specializované mapy urbanistických studií pilotních lokalit jsou jedním z výstupů výzkumného projektu TAČR ÉTA TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy, jehož cílem je přispět ke změně přístupu v oblasti regenerace sídlišť. Specializovaná mapa je tvořena textovou a grafickou částí, která zahrnuje kapitoly: A) Vyhodnocení území, které shrnuje hlavní hodnoty, problémy a potenciály území. B) Koncepce, v níž je popsán a v hlavním výkrese graficky znázorněn koncepční návrh lokality. Hlavní výkres tvoří stěžejní koncepční podklad pro koordinaci zásahů v území. C) Regulované složky obytného prostředí, které systematicky vysvětlují základní regulativy použité při koncepční tvorbě návrhu lokality.
Autoři
Tittl, F. - Molnárová, J. - Hudeček, T. - Kohout, M. - Tichý, D., - Jahodová, Š.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Specializované mapy urbanistických studií pilotních lokalit jsou jedním z výstupů výzkumného projektu TAČR ÉTA TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy, jehož cílem je přispět ke změně přístupu v oblasti regenerace sídlišť. Specializovaná mapa je tvořena textovou a grafickou částí, která zahrnuje kapitoly: A) Vyhodnocení území, které shrnuje hlavní hodnoty, problémy a potenciály území. B) Koncepce, v níž je popsán a v hlavním výkrese graficky znázorněn koncepční návrh lokality. Hlavní výkres tvoří stěžejní koncepční podklad pro koordinaci zásahů v území. C) Regulované složky obytného prostředí, které systematicky vysvětlují základní regulativy použité při koncepční tvorbě návrhu lokality.
Autoři
Molnárová, J.
Publikováno v
In: Dostupné bydlení v 21. století. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Autoři
Ludeňa, U. ed. - Rodríguez Rivero, L. ed., - Molnárová, J. ed.
Publikováno v
Fondo editorial PUCP, 2019. ISBN 9786123173159.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Autoři
Molnárová, J.
Publikováno v
In: PXFC. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA (TRANS) FORMACIÓN EN ARQUITECTURA. Fondo editorial PUCP, 2018. ISBN 978-612-317-361-6.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Autoři
Molnárová, J. ed. - Rodríguez Rivero, L. ed. - Espinoza Benza, A. ed., - Ricardo Fort, R.F. ed.
Publikováno v
Fondo editorial PUCP, 2017. ISBN 9786124276040.
Rok
2017
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Autoři
Molnárová, J. - Luis Rodríguez Rivero, L.R.R. - Alvaro Espinoza Benza, A.E.B., - Ricardo Fort, R.F.
Publikováno v
Fondo editorial PUCP, 2017. ISBN 9786124276040.
Rok
2017
Podkategorie
Kniha
Anotace
Libro que analiza, desde varios puntos de vista, los distintos aspectos involucrados en el desarrollo del área de proyectos urbano integrales del programa metropolitano Barrio Mío. Su principal aporte es mostrar y analizar el enfoque y la metodología concreta y completa con la que se abordó —y se podría abordar— el urbanismo en los barrios populares de Lima Metropolitana, una tarea en la que, como se evidencia en algún capítulo del libro, la capital peruana se encuentra retrasada en comparación con las demás capitales latinoamericanas.
Autoři
Molnárová, J.
Publikováno v
Deník Referendum. 2016,
Rok
2016
Podkategorie
Článek

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.