Lidé

Ing. arch. David Seidler

doktorand

Dizertační práce

téma: Minimalismus: dialog výtvarného umění a architektury s člověkem

školitel: prof. PhDr. Pavel Kalina CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.