Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Ing. arch. David Seidler

doktorand

Autoři
Seidler, D.
Publikováno v
Beton. 2022, 22(2), 66-69. ISSN 1213-3116.
Rok
2022
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Na vybraných příkladech se článek snaží nastínit vývoj v používání betonu pro sochy umístěné ve veřejném prostoru. Text se věnuje vývoji technologií uplatněných při tvorbě betonových objektů od prostého vylévání betonu do formy přes prefabrikaci až po dnešní sofistikovanější roboticky zhotovované artefakty. Vybrány jsou příklady figurativního umění, abstraktního sochařství a objektů na hraně mezi architekturou a skulpturou, které se objevily v organismu města.
Autoři
Seidler, D.
Publikováno v
In: 13th Architecture in Perspective 2021 / 13. Architektura v perspektivě 2021. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební, 2021. p. 46-49. ISBN 978-80-248-4552-4.
Rok
2021
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Příspěvek nastiňuje počátky minimalismu a inspiraci výtvarného směru minimalismu pro architekturu. Téma zaměřené na minimalistickou architekturu se dotýká také výtvarného umění, kde minimalismus jako směr začal. Nejde se vyhnout ani starším zdrojům inspirace minimalistické architektury jako je cisterciácká architektura dvanáctého století, kterou se mnoho současných architektů (především John Pawson a Tadao Ando) inspirovalo. Snahou článku je zmapovat minimalistickou architekturu v širším rámci, vysvětlit co vlastně minimalistická architektura je a čím je charakteristická. V článku je nastíněn rozpor mezi starším smýšlením minimalistů a novějšími odnožemi na pomezí umění a architektury i v samotné architektuře. Příspěvek se dotýká i více filosofičtěji zaměřené inspirace od japonských směrů Wabi-sabi a Zen budhismu po evropskou filozofii Descarta a Fenomenologii vnímání psanou Mauricem Merleau Pontym.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.