Lidé

Ing. arch. Alexander Kuric

doktorand Ústavu teorie a dějin architektury

Vystudoval obor Architektura a urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně. V bakalářské a diplomové práci se zaměřil na revitalizaci a konverzi historických památek. V aktuálním doktorském výzkumu na FA ČVUT se zabývá tématem energetické náročnosti v architektuře meziválečného modernismu, specificky pak otázkou, do jaké míry byl tento problém reflektován již ve své době.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.