Lidé

Ing. arch. Alexander Kuric

doktorand Ústavu teorie a dějin architektury

Dizertační práce

Téma: Dějiny a teorie současné a historické architektury. Obnova památek moderní architektury v kontextu energetických požadavků

školitel: prof. Ing. arch. Matúš Dulla DrSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.