Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Ing. arch. Alexander Kuric

Dizertační práce

Téma: Dějiny a teorie současné a historické architektury. Obnova památek moderní architektury v kontextu energetických požadavků

školitel: prof. Ing. arch. Matúš Dulla DrSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.