Lidé

Ing. arch. Alexander Kuric

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Řešitelský tým
Trvání projektu
2020-2021
Anotace
Cílem výzkumného projektu je zdokumentování nejčastěji používaných typů okenních výplní v moderní architektuře 1. poloviny 20. století v Československu a zhodnocení jejich tepelně technických parametrů. Součástí výzkumu je rovněž experimentální ověření možných úprav zlepšujících tyto vlastnosti tak, aby vyhovovaly požadavkům památkové péče na konkrétním příkladu. Projekt chce přispět k rozšíření teoretické základny, o níž se mohou opírat snahy o zachování historických oken staveb funkcionalismu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.