Lidé

Ing. arch. Jan Stibral

asistent ateliéru Valouch

Skaut, milovník rapu a kulinář. V roce 2018 diplomoval u profesora Jiřího Suchomela na FUA TU v Liberci, kde stál za koncepcí a produkcí výroční publikace FUA 20 a ročenky FUA 04: Zpráva ze Severu. Během ročního přerušení studií pracoval na čajových plantážích na úpatí hory Fuji v Japonsku. V roce 2014 se podílel (Kolmo.eu) na československé expozici „2x100 mil.m2“ na 14. bienále v Benátkách. V Ljubljani absolvoval stáž u Vasi J. Peroviće a ve studiu deklava gregorič arhitekti, dále pracoval v pražském ateliéru ov-a. Od roku 2019 vede vlastní studio Avocado Fresh zabývající se architekturou, CGI a publikační činností.

Zpráva ze Severu, Jan Stibral
FUA, Jan Stibral
Pavilon, Jan Stibral
Publikace, Jan Stibral

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.