Lidé

Ing. arch. Ondřej Cigáník

vědecký pracovník pro projekt TAČR TREND

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.