Lidé

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Autoři
Vyoralová, Z. ed. - Novotný, F. ed. - Grohmannová, K. ed. - Falladová, K. ed., - Rolínková, J. ed.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06732-1.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Vyoralová, Z. ed. - Novotný, F. ed. - Falladová, K. ed., - Rolínková, J. ed.
Publikováno v
Praha, 2019-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06653-9.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník
Autoři
Vyoralová, Z.
Publikováno v
In: Aktuální trendy ve stavebnictví. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2014. ISBN 978-80-01-05536-6.
Rok
2014
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Světlo je jedním z nejdůležitějších faktorů prostředí, ve kterém žijeme. Ovlivňuje nejen psychickou, ale i fyzickou pohodu člověka, jeho pracovní výkon, schopnost regenerace. Pokud není zajištěno dostatečné vnitřní osvětlení v místě pobytu lidí, může dojít k přechodnému, někdy dokonce k trvalému poškození zdraví člověka.
Autoři
Kaňka, J. ed. - Vyoralová, Z. ed. - Žák, P. ed. - Pelech, M. ed. - Slezák, J. ed. - Vrbík, P. ed. - Novotný, J. ed., - Ullmannová, K. ed.
Publikováno v
Praha, 2012-01-12. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012.
Rok
2012
Podkategorie
Sborník
Autoři
Vyoralová, Z. - Kaňka, J. - Žák, P. - Novotný, J. - Slezák, J. - Vrbík, P. - Ullmannová, K., - Pelech, M.
Publikováno v
In: Aktuální problémy osvětlení a oslunění budov. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. pp. 45-51.
Rok
2012
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Zraková pohoda v interiéru nezávisí pouze na volbě osvětlovací soustavy, zdrojů světla a osvětlovacích těles, ale úzce souvisí i s barevností celého interiéru, jeho vybavením a uspořádáním.
Autoři
Vyoralová, Z.
Publikováno v
In: Stavitelství v architektuře. Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2008, pp. 145-152. ISBN 978-80-214-3593-3.
Rok
2008
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Návrh dostatečného osvětlení vnitřního prostoru denním, umělým eventuálně sdruženým osvětlením je jedním z nejpodstatnějších faktorů k dosažení zrakové pohody jednotlivce. Ta závisí nejsen na konstrukci a vnitřní dispozici objektu, ale i na velikosti a orientaci otvorů, způsobů zasklení, typu světelné soustavy se s právně zvolenými světelnými zdroji a na celkové barevnosti povrchů interiéru.
Autoři
Papež, K. - Jokl, M. - Vyoralová, Z. - Garlík, B., - Marková, L.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03622-8.
Rok
2007
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Autoři
Tywoniak, J. - Vyoralová, Z.
Publikováno v
In: Regenerace obytných celků v kontextu udržitelného rozvoje. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004.
Rok
2004
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Regenarace obytných celků a budov z hlediska technických zařízení budov
Autoři
Vyoralová, Z.
Publikováno v
In: Regenerace obytných celků v kontextu udržitelného rozvoje. Praha: Czech Technical University in Prague, 2004.
Rok
2004
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Umělé osvětlení
Autoři
Marková, L. - Vyoralová, Z.
Publikováno v
2 ed. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 1999.
Rok
1999
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.