Lidé

prof. PhDr. Pavel Kalina, Ph.D.

Zástupce VEDOUCÍHO ÚSTAVU TEORIE A DĚJIN ARCHITEKTURY

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.