Lidé

prof. PhDr. Pavel Kalina, Ph.D.

zástupce vedoucího Ústavu teorie a dějin architektury

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.