Lidé

prof. PhDr. Pavel Kalina, Ph.D.

Zástupce VEDOUCÍHO ÚSTAVU TEORIE A DĚJIN ARCHITEKTURY

Autoři
Kalina, P.
Publikováno v
Bolletino dell´Istituto Storico Ceco di Roma. 2020, 12 179-192. ISSN 1214-9438.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
L´articolo esplora i modelli Antichi della famosa scultura berniniana. Viene anche analizzata la lingua della ricerca contemporanea, sopratutto in comparazione con i testi della storia d´arte tedesca della prima meta del novecento.
Autoři
Šrejberová, Š. ed. - Bürger, B. ed., - Kalina, P. ed.
Publikováno v
Most: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, 2020. ISBN 978-80-85115-44-4.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Kalina, P.
Publikováno v
Palladio. Rivista di storia dell´architettura e restauro. 2020, 33(65-66), 147-174. ISSN 0031-0379.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
The three-wing chateau in Chlumec on Cidlina by J. B. Santini is usually interpreted as an extravagant result of the architect´s fantasy. The chateau, however, represents a specific version of Palladian villa on the hill. Its plan was, in fact, given by a combination of older plans by two different architects - Carlo Fontana and Johann Bernard Fischer von Erlach. This combination was, in all likelihood, inspired by count Kinsky who commissioned the structure, not by the architect.
Autoři
Šrejberová, Š. - Bürger, B. - Kalina, P. - Myšička, M., - Pavlíček, P.
Publikováno v
In: Příběh starého Mostu. Most: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, 2019. p. 69-80. ISBN 978-80-85115-44-4.
Rok
2019
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Monografie, kterou Heide Mannlová vydala o kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě roku 1969, představovala ve své době nejen významný vědecký počin, ale také akt nemalé občanské odvahy, protože její téma bylo těsně spjato s dějinami sudetoněmecké historiografie a vytváření skupinové identity od konce 19. století. Heide Mannlová při tom ve své práci vycházela z tradice německého dějepisu architektury první poloviny 20. století, která byla sama zatížena dobovým nacionalismem. Měnící se pohled na dějiny architektury se od 70. let 20. století projevil i v oblasti výzkumu „pozdně gotických“ halových kostelů, k nimž mostecký kostel patří. Z tohoto hlediska dnes lze korigovat některé premisy, z nichž Mannlová vycházela. Její výzkum, zejména pak studium kamenických značek, zůstává nicméně základem i pro další bádání o mosteckém kostele.
Autoři
Kalina, P.
Publikováno v
Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2939-3.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Kniha je věnována tomu co dělá město městem - nevyčerpatelnému bohatství znaků v ulicí a na náměstích které vytváří relativně stabilní rámec našich měnících se životů. Na základě sémiotické teorie druhé poloviny 20. století se kniha pokouší rozlišit mezi hlubokým a plochým městem - jinými slovy mezi městem které usnadňuje maximum sémantické interakce generující maximum informace, a městem, které směřuje k naprosté anestetičnosti.
Autoři
Kalina, P.
Publikováno v
Staletá Praha. 2019, 35(1), 2-25. ISSN 0231-6056.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Stať se zabývá politickým a společenským pozadím Jubilejní zemské výstavy konané v Praze 1891 a interpretuje ústřední stavbu výstavy - Průmyslový palác. Hledá technické předstupně této stavby a analyzuje symboliku její výzdoby.
Autoři
Šrejberová, J. ed. - Kalina, P. ed. - Bürger, S. ed. - Myšička, M. ed., - Pavlíček, T. ed.
Publikováno v
Most: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, 2019. ISBN 978-80-85115-44-4.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Kniha se zabývá histoirií starého Mostu, zejména kostelem Nanebevzetí Panny Marie a badatelským přínosem Heide Mannlové.
Autoři
Kalina, P.
Publikováno v
The Sculpture Journal. 2018, 27(2), 193-204. ISSN 1366-2724.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Bernini’s Transverberation of St Teresa in the Carmelite church of Santa Maria della Vittoria in Rome is usually interpreted as a masterpiece of religious art. We can, however, ask whether this exhausts its significance, or whether it is possible to argue that the commission also possessed political value. Indeed, it is difficult to imagine that a representation of a Spanish saint in papal Rome could be politically neutral. It is instead quite probable that its donor, Cardinal Federico Cornaro, used the statue both in order to embody his positive attitude towards the Spanish party, which dominated the conclave and could help him to be elected the next pope, and to demonstrate his loyalty to the cardinals appointed by Urban VIII. To these ends, Bernini used the whole space of the church to lead the visitor to the proper view of his sculptural and architectural ensemble – and of Federico, whose portrayal appears within it.
Autoři
Kalina, P.
Publikováno v
In: Carlo Fontana celebrato architetto : convegno internazionale, Roma, Palazzo Carpegna, 22-24 ottobre 2014. Roma: Accademia di San Luca, 2017. p. 233-240. ISSN 2239-8341. ISBN 978-88-97610-20-5.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
The architectural designs by Carlo Fontana were cretaed for Central European aristocrats in the framework of "baroque" culture including high knowledge of architecture among the aristocratic patrons. The article deals with the involvement of Count Martinitz in the design process of his palace in Prague as well as with its context. The diplomatic mission of Martinitz, the Imperial ambassador in Rome, serve to his social promotion as well to establishing of contacts to the Italian society which were used even after his return to Prague.
Autoři
Kalina, P.
Publikováno v
Umění. 2017, LXV(1), 26-36. ISSN 0049-5123.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
The Vladislav Hall (ca. 1490-1502) in the Old Royal Palace of Prague Castle is well known to modern scholarship and belongs to the icons of medieval European architecture. Despite of this, the complex relationship between its form and its function was never satisfyingly described. Amazing is the fact that the structure was built in the time when the king did not reside in Prague. The Czech king Vladislav from the Jagiellonian dynasty was elected Hungarian king in 1490, and since this moment did not live in Prague but in Buda, the seat of his former rival – the late Hungarian king Matthias Corvinus. I argue that the spatial structure of the Palace represents a fixation of the power structure in the state as it was stabilized in this period of the Jagiellonian rule. The rooms adjacent to the Vladislav Hall were used for sessions of the Land Court (which was since the end of the 1480s the most important judicial institution in the kingdom), of the Chamber Court, and of the Court Tribunal, whereas to the East of the Hall there was the All Saints chapel. The portals leading to the chapel and court rooms were shaped as a hierarchical sequence, accentuating the importance of the sacred space and of the Land Court room as the Land court was in the hands of high aristocracy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.