Lidé

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Autoři
Vorlík, P.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
In the interwar era the automobile was a sign of social prestige and a modern, active lifestyle; consequently, the associated services were provided in an elegant, competitive, business-like manner. But the post-war shortage in automobiles and the change in political system, which put an emphasis on quantity (over quality), ushered in an altogether different architectural philosophy, based on a rational approach and making maximum use of standardisation. Despite the theorists who long highlighted the shortage of sheltered parking spaces and criticised the open car parks that had become a blot on the urban landscape, for a long time the mammoth bureaucracy ignored the need for parking garages. Demand in society nevertheless eventually led to the construction of many interesting structures – from independently built individual garages, to the construction of parking garages to service the needs of housing estates or serve as noise barriers or built into the underground of apartment buildings, to the charming roadside restaurants and service and petrol stations that were almost constructivist in the practicality of their design.
Autoři
Vorlík, P.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Text looks at the changes in hotel architecture in post-war Czechoslovakia, in particular, the way in which architects, either with the support of or, in some cases, in resistance to the political dictate handled the inspirational influences that came from abroad, namely the Soviet models forced on them, or the ideas that seeped through from the other side of the Iron Curtain that were closer to the Czech modernist environment. The resulting approach of compromises and mixing influences, which in many respects was already typical for a small country in the middle of Europe, often gave rise to imaginative combinations of the universal principles of the international style with structural experiments, a return to sophistication and refined craftsmanship, a cautious criticism of modernism, or an intensive effort to strike a balance and harmony with the poetic character of the landscape.
Autoři
Vorlík, P.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
V meziválečném Československu představoval automobil obraz společenské prestiže a moderního, aktivního životního stylu. Služby s ním spojené měly proto podobu elegantního podnikatelského, konkurenčního prostředí. Poválečný nedostatek a odlišné politické uspořádání s důrazem na kvantitu však přinesly zcela odlišný koncept, založený spíše na racionálním, efektivním přístupu, s maximálním uplatněním typizace a prefabrikace. Navzdory architektonické teorii, která dlouhodobě poukazovala na nedostatek krytých stání a kritizovala otevřená parkoviště hyzdící městský parter, rozbujelá byrokracie a politici potřebu garáží dlouho přehlíželi. Společenská poptávka přesto vedla k realizaci mnoha zajímavých staveb – v rozsahu od samostatných a družstevních garáží vystavěných svépomocí, přes hromadné garáže ve formě zázemí sídlišť nebo protihlukových bariér až po parkování v suterénech bytových a občanských budov.
Autoři
Vorlík, P.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Kapitoly mapují vybrané stavby sedmdesátých a osmdesátých let, podtrhuje jejich význam pro dobový diskurs a hledání nové cesty v architektuře (viz mezinárodní styl v exponovaném historickém prostředí, postmoderna, ekologická architektura).
Autoři
Vorlík, P.
Publikováno v
In: VORLÍK, P., POPELOVÁ, L., a ŠLAPETA, V., eds. Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918–2018. Praha: Foibos. 2018, s. 372-407. ISBN 978-80-88258-09-4.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Kapitoly mapují vybrané stavby sedmdesátých a osmdesátých let, podtrhuje jejich význam pro dobový diskurs a hledání nové cesty v architektuře (viz mezinárodní styl v exponovaném historickém prostředí, postmoderna, ekologická architektura).
Autoři
Vorlík, P.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Hotelový, festivalový a bazénový soubor Thermal v Karlových Varech patří k proslulým ikonickým budovám české moderní architektury. Vznikl na základě vítězného soutěžního návrhu podle projektu manželů Machoninových na místě historizující a secesní zástavby z přelomu 19. a 20. století. Přestože se jedná o bezesporu vynikající architektonické dílo, navíc koncepčně jednotné v celé škále rovin od řešení veřejného prostoru až po vybavení interiérů, dodnes vyvolává značně rozporuplné reakce. Průzkum FA ČVUT v letech 2013-2014 zmapoval nejenom vývoj projektu a realizovanou podobu, ale i pozdější zásahy a osudy, které unikátní soubor zásadně proměnily a formují jeho dnešní stav. Vyhodnocení však přináší i mnohem širší, klíčové otázky s obecnějšími přesahy k problematice celospolečenského pohledu na poválečnou architekturu a k možnostem a limitům jejího uchování a péče o ní.
Autoři
Vorlík, P.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Text se věnuje proslulému horskému hotelu a televiznímu vysílači Ještěd; zejména jeho architektonickému konceptu, vývoji myšlenky a realizaci, konstrukci a v neposlední řadě i současnému stavu.
Autoři
Vorlík, P.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Text mapuje konverzi areálu v Libčicích nad Vltavou. Zejména motivace, přístup autora a etapovitost na pozadí obecných otázek rehablitace průmyslových areálů v Čechách.
Autoři
Vorlík, P.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Text mapuje historii meziválečného mostu se zdymadlem v Kolíně.
Autoři
Vorlík, P.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Text interpretuje výstavbu mětského bazénu v Tachově v osmdesátých letech, na nemž architekti Schleger a Liesler experimentovali s využíváním solární energie k ohřevu vody a k vytápění.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.