Lidé

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

VZDĚLÁNÍ

2019 FA ČVUT v Praze - jmenován profesorem
2012 FA ČVUT v Praze – jmenován docentem
1999-2007 FA ČVUT v Praze – doktorský studijní program
1992-1999 FA ČVUT v Praze – magisterský studjní program

ODBORNÁ ČINNOST

od 2016 člen Komise pro ochranu památkového fondu 20. století při NPÚ
od 2015 člen české sekce DOCOMOMO (od 2016 předseda)
od 2015 člen českého národního komitétu ICOMOS (předseda Pracovní skupiny pro architekturu druhé poloviny 20. století)
od 2015 člen Konzultační pracovní skupiny a rady spolku Ještěd 73
2014-2017 mezinárodní projekt Confronting Wicked Problems – Heritage, Erasmus Plus, EAAE, ACE a FA ČVUT (s T. Eflerem)
od 2013 člen pracovní skupiny Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón městské části Praha 3
od 2002 Fakulta architektury ČVUT v Praze
od 2002 Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze
1995-2002 projektoval v ateliérech Barva, ADR a spolupracoval s V. Krátkým, M. Vítem, J. Vorlem a M. Vrbou

VYBRANÉ PUBLIKACE

 • VORLÍK, Petr, POLÁČKOVÁ, Tereza (eds.), Architektura na červeném seznamu / normální je nebourat. ČVUT, 2020.
 • VORLÍK, Petr, BRŮHOVÁ, Klára (eds.), nepostavená / architektura osmdesátých let. FA ČVUT, 2020.
 • KRAJČI, Petr, MERTA, Dan, PUČEROVÁ, Klára, SMĚTÁK, Pavel, VORLÍK, Petr, Navzdory / architekti 1969-1989-2019, Praha 2020.
 • VORLÍK, Petr (ed.), (a)typ / architektura osmdesátých let. FA ČVUT, 2019.
 • VORLÍK, Petr, BRŮHOVÁ, Klára, Beton Břasy Boletice / Praha na vlně brutalismu. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2019.
 • POPELOVÁ, Lenka, ŠLAPETA, Vladimír, VORLÍK, Petr. (eds.) Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018, Praha: FOIBOS, 2018.
 • VORLÍK, Petr. Industriální topografie / průmyslové dědictví a role akademické sféry (certifikovaná metodika). Praha: VCPD FA ČVUT, 2015.
 • VORLÍK, Petr. Český mrakodrap. Praha: Paseka, 2015.
 • VORLÍK, Petr, BRŮHOVÁ, Klára, MAIO, Marco. Jasan Burin / Jistoty a pochyby. Praha: Zlatý řez, 2014.
 • VORLÍK, Petr (ed.). Architektura ve službách motorismu. Praha: VCPD FA ČVUT, 2013.
 • VORLÍK, Petr. Meziválečné garáže v Čechách / Zrod nového typologického druhu a proměny stavební kultury. Praha: VCPD FA ČVUT, 2011.
 • FRAGNER, Benjamin, VORLÍK, Petr, ZIKMUND, Jan (eds.). Úskalí nového využití, Pivovar v Buštěhradě, Soutěžní projekty studentů architektury. Praha: VCPD FA ČVUT, 2011.
 • VORLÍK, Petr. Dějiny architektury dvacátého století (skripta). Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2010.
 • VORLÍK, Petr, FRAGNER, Benjamin, BERAN, Lukáš (eds.). Ještěd / evidence hodnot poválečné architektury. VCPD FA ČVUT v Praze, 2010.
 • URLICH, Petr (ed.), SEDLÁKOVÁ, Radomíra, POPELOVÁ, Lenka, VLČEK, Pavel, ŠKRANC, Pavel, VORLÍK, Petr. Slavné stavby Prahy 6. Praha: Foibos, 2009.
 • VORLÍK, Petr (ed.). Druhý dech průmyslové architektury (sborník z výstavy studentských projektů na téma nové využití průmyslových objektů a areálů, 4. mez.bienále Industriální stopy). Praha: VCPD ČVUT, 2007.
 • URLICH, Petr, VORLÍK, Petr, FILSAKOVÁ, Beryl, ANDRÁŠIOVÁ, Katarína, POPELOVÁ, Lenka. Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2006.
 • VORLÍK, Petr. Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2006.

DATABÁZE

od 2016 koncepce webu povalecnaarchitektura.cz a databáze registr.cvut.cz/pa
od 2010 koncepce databáze studijních materiálů dejiny.fa.cvut.cz
od 2002 struktura a metodika industrialnitopografie.cz

ROZSÁHLEJŠÍ PRŮZKUMY

 • VORLÍK, Petr, PAVEL, Miroslav (garanti), VICHERKOVÁ, Veronika, SMĚTÁK, Pavel et al., Stavebněhistorický průzkum Nové scény v Praze, 2020.
 • VORLÍK, Petr (garant), PAVEL, Miroslav, BORTELOVÁ, Eva, SMĚTÁK, Pavel, POSPÍŠIL, Martin, VĚŘTÁTOVÁ, Eva. Stavebně-historický průzkum hotelu Thermal v Karlových Varech. VCPD FA ČVUT v Praze, 2013–2014.
 • VORLÍK, Petr (garant), PAVEL, Miroslav, VICHERKOVÁ, Veronika, TOMICZKOVÁ, Jitka, SCHMIDOVÁ, Barbora, CUŘÍNOVÁ, Helena, BRŮHOVÁ, Klára, BORTELOVÁ, Eva, MERGEROVÁ, Klára, ŠKRANC, Pavel, BERAN, Lukáš, ČERVINKA, Josef, KROULÍKOVÁ, Kateřina, OTÁHAL, David. Stavebně-historický průzkum a inventarizace prvků Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd. VCPD FA ČVUT v Praze, 2008–2016.

ARCHITEKTONICKÉ REALIZACE

2017 Přestavba bytu v ulici Pod baštami, Praha
2006 Přestavba vily, Klánovice (M. Vrba)
2001 Vila pro lékaře, Slivenec (ADR)
2001 Vila v ulici Na Ladronce, Praha (ADR)
2001 Přestavba bytu v Mezibranské ulici, Praha (ADR)
2001 Přestavba bytu v Musílkově ulici, Praha (ADR)
1999 Dětské hřiště, Koněprusy (Barva)
1995 Soutěž na rekreační objekt ČNB v Železné Rudě (V. Krátký, M. Vít; 1. cena)

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.