Lidé

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze. Od roku 1991 zahájení samostatné projektové činnosti – návrhy rodinných domů, staveb pro administrativu, výrobu a služby odevzdávány ve fázi podrobné architektonické studie. Dříve i dokumentace pro stavební povolení, nyní spolupráce s partnerskými projektovými kancelářemi. Realizace cca 200 rodinných domů. Od roku 1999 architekt obce Sepekov.

Na Fakultě architektury garant předmětů Pozemní stavitelství I a II, člen komisí pro obhajoby závěrečných prací. Od roku 2013 vedení ZAN a ZA. Od roku 2019 schválen VUR jako školitel doktorandů. Hlavní řešitel interních grantů Ústavu stavitelství I.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Aleš Marek, Ph.D.