Lidé

doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler

vedoucí ZAN Liesler

Autoři
Hlaváček, D. - Kordovský, P. - Liesler, L. - Mádr, J. - Malošíková, Š. - Schleger, E. - Seho, H. - Světlík, J. - Vrbata, L. - Zavřel, Z., - Zdebská, M.
Publikováno v
In: Architecture Connects. Oxford: Oxford Brookes University, 2017. p. 484-486. 1.. ISBN 978-0-9929299-7-8.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The goal of this experimental workshop was to offer students of the five design studios of the Department of Architectural Design II , FA CTU more than is demanded by the official studio course programme – the possibility to test their designs on 1:1 scale. The assignment was to design a staircase 2.8 m high respecting the Czech regulations that apply to residential stairs design. Due to a very tight schedule the material was determined in advance. The dimension of large-size spruce cross-laminated timber boards was arranged in order to allow production of load-bearing components from one piece. The course of the workshop had only general framework and schedule. The exact teaching method of each phase was under direction of the leaders of each studio. The video shows the design-building process of one of the staircases. At the end, all 5 staircases were displayed in the courtyard of the Faculty of Architecture building.
Autoři
Seho, H. - Malošíková, Š. - Světlík, J. - Zdebská, M. - Vrbata, L. - Kordovský, P. - Mádr, J. - Zavřel, Z. - Hlaváček, D. - Schleger, E., - Liesler, L.
Publikováno v
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05864-0.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha
Anotace
Členové pedagogického týmu Ústavu navrhování II. Fakulty architektury ČVUT se rozhodli, že nabídnou svým studentům víc, než je zavedeno studijním plánem a náplní ateliérové tvorby. Cílem tohoto experimentu nebyla jen architektonická soutěž o nejlepší návrh bytového schodiště na výšku jednoho podlaží s parametry předepsanými českou normou, ale i společná práce na detailech, dílenské dokumentaci, přípravě realizace, stavbě i zabezpečení jejího hladkého průběhu, prezentace a obhájení vlastního návrhu i celého projektu.
Autoři
Liesler, L. - Šmelhaus, Pavel
Publikováno v
[Research Report] 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Posudek realizovatelnosti záměru výstavby "Slezské plovárny" v Hradci Královém a řešení navazujícího území. Analýza požadavků na území a vyhodnocení existujících záměrů
Autoři
Liesler, L. - Zemenová, L.
Publikováno v
In: Architektura a ekologie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2013. p. 146-157. ISBN 978-80-01-05255-6.
Rok
2013
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Vliv dopravy na architekturu a urbanismus, na životní styl. Vlak / tramvaj / auto / pěšák. Nový fenomén kolo. Vodní cesty. Příklady pozitivní negativní. Doprava jako dobrý služebník, ale zlý pán. Vztah různých forem osídlení a měst na jedné straně a nároků na dopravu na straně druhé. Funkčně zónované město industriální epochy a jeho důsledky na dopravu. Alternativa – polyfunkční města? města krátkých vzdáleností? Ekologické dopady jednotlivých druhů dopravy. Sociální dopady individuální automobilové dopravy. Vliv dopravy na kvalitu obytného prostředí, příklady neočekávaných důsledků velkých dopravních projektů. Obchvat nebo ponechání průjezdu městem? Doprava v klidu jako problém.
Autoři
Liesler, L.
Publikováno v
Praha: Defense date 2010-10-20. Associate Professor Lecture. Czech Technical University in Prague.
Rok
2010
Podkategorie
Habilitační přednáška
Anotace
Principy návrhu energeticky úsporných krytých bazénů. Vvyužití sluneční energie pro jejich provoz a účelné rekuperace tepla ze vzduchu a vody. Popis využití a funkce energetického skleníku.
Autoři
Liesler, L.
Publikováno v
Praha: Defense date 2010-12-07. Associate Professor Thesis. Czech Technical University in Prague.
Rok
2010
Podkategorie
Docentská habilitační práce
Anotace
Výýbor z díla. Jedná se zejména o sportovní stavby.
Autoři
Schleger, E. - Liesler, L. - Hlaváček, D., - Rottová, K.
Publikováno v
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04012-6.
Rok
2008
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Anotace
Text je určen pro ateliérovou výuku, může sloužit jako pomůcka architektům při navrhování staveb nebo být pomůckou pro budoucího investora, který by se rád orientoval v problematice přírodních materiálů a zdravých staveb. Skripta nahlíží na architektonickou tvorbu z hlediska filosofického, estetického a vzhledem k trvale udržitelnému a zdravému stavění.
Autoři
Liesler, L. - Schleger, E., - Štětina, D.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2003. ISBN 80-01-02702-3.
Rok
2003
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Anotace
Bazény a koupaliště - Principy využití solární energie
Autoři
Schleger, E. - Liesler, L.
Publikováno v
In:
Podkategorie
Kapitola v knize

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.