Lidé

doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler

vedoucí ZAN Liesler

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2013
Anotace
Konference je zaměřena na specifická kritéria ovlivňující návrh domu. Tato kritéria jsou mezioborová a spadají do kategorie udržitelných zdrojů energie. Energie je posuzována jak v procesu výroby stavebních materiálů a stavby domu, tak v období "života" domu a podílí se na podstatné části provozních nákladů spojených s užíváním domu. Aspekt energetické náročnosti budov významně ovlivňuje architektonický návrh již v konceptu. Konference umožní mezioborové setkání studentů fakult ČVUT, jejichž studijní focus se dotýká procesu architektonického návrhu. Cílem konference je poukázání na nutnost a podpora týmové spolupráce architektů s odborníky z ostatních technických oborů jako jsou strojírenství, elektrotechnika, informační technologie, doprava - vše se zaměřením na návrh "udržitelné" stavby. Z konference bude vydán sborník, výstupy budou publikovány na webové prezentaci konference a rovněž ve veřejných médiích.
Hlavní řešitel
Schleger, E.
Trvání projektu
2008
Anotace
Přípravný projekt výuky ekologické architektury si kladl za cíl zlepšení situace ve vyučování, poskytování informací a osvětě v oblasti ekologicky orientovaného navrhování na Fakultě architektury ČVUT. Platformou projektu je webový portál, který byl implementován do nově vznikající multimediální webové prezentace Fakulty architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.