Lidé

doc. Ing. arch. Václav Mudra

pedagog se specializací na sportovní stavby

Vzdělání a odborná kvalifikace

2008 docentem FA ČVUT v oboru Architektura, téma: Flexibilita velkých sportovních staveb
autorizovaný architekt ČKA 1288
1972 - 1978 Fakulta architektury ČVUT

Architektonická praxe

od 1998 Sportprojekta Praha s.r.o., spoluzakladatel, architekt a konzultant při přípravě a projektování sportovních staveb v rozsahu od hledání správných urbanistických vazeb v osídlení až po realizační projekty
od 1993 Atelier Kvadrant s.r.o. - spoluzakladatel, architekt, projekty indoviduálného bydlení a interiérů pro bydlení, administrativy a retailu
1990 - 1992 MAD - Mudra, architektura a design
1978 - 1985 Sportprojekt Praha

Pedagogická činnost

2021 -2022 FA ČVUT, vedoucí ZAN Mudra
2005 - 2021 FA ČVUT, odborný asistent
od 2005 FA ČVUT, výuka Nauka o stavbách IV - Sportovní stavby

Publikační činnost

2022 Tuček, Stýblo, Mudra: Základní školy - manuál pro zadávání projektů veřejných budov
od 2010 články v časopisech určených pro samosprávu měst a obcí
2010 Navrátil, Mudra, Malý: SPORTOVNÍ STAVBY, skripta FA ČVUT
2009 časopis ARCHITEKT: Moderní stadiony - tendence

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout