Lidé

doc. Ing. arch. Václav Mudra

Autoři
Navrátil, A. ed. - Mudra, V. ed.
Publikováno v
Praha, 2011-10-18/2011-10-21. 2011. ISBN 978-80-01-05019-4.
Rok
2011
Podkategorie
Sborník
Autoři
Navrátil, A. - Mudra, V., - Malý, J.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2010. vol. 1. ISBN 978-80-01-04525-1.
Rok
2010
Podkategorie
Vysokoškolská učebnice
Anotace
Vysokoškolská učebnice typologie sportovních staveb, která kromě technických náležitostí těchto staveb postihuje i historický vývoj a společenské vztahy, které ke vzniku vedou.
Autoři
Navrátil, A. - Mudra, V., - Malý, J.
Publikováno v
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2010. ISBN 978-08-01-04525-1.
Rok
2010
Podkategorie
Vysokoškolská učebnice
Anotace
Vysokoškolská učebnice pro studenty Fakulty architektury. Typologie, konstrukce, příklady sportovních staveb.
Autoři
Mudra, V.
Publikováno v
Praha: Defense date 2009-06-16. Associate Professor Lecture. Vydavatelství ČVUT v Praze.
Rok
2009
Podkategorie
Habilitační přednáška

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.