Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

Vzdělání

1983 ukončení studia TU Delft, afd. Bouwkunde
1971 Salzburg Seminar of American Studies
1960–66 ČVUT, Fakulta stavební, obor architektura a urbanismus

Odborná činnost

1985–2008 registrovaný architekt v Rotterdamu, NL
1992–1994 sekretář CSAF, Organizace sympozií „Dutch housing model „ v ČR
1978–1985 Van den Broek en Bakema, Rotterdam, projektant
1970–1978 člen Školky SIALu, Liberec
1966–1970 zaměstnanec Sdružení projektových ateliérů, Ateliér Delta

Akademické aktivity

2016 Doctor honoris causa STUBA, Slovensko
2006–2017 člen Vědecké rady ČVUT, Vědecko-umělecké rady FA
2012–2017 člen Vědecko-umělecké rady FA STUBA, Slovensko

Pedagogická činnost

2014–2018 FA ČVUT – proděkan pro zahraniční vztahy
2010–2017 FA ČVUT – vedoucí Ústavu Navrhování II, garant předmětu Ekologie I
2010 jmenován profesorem, FA ČVUT
2008 jmenován docentem, VUT v Brně
2006–2014 děkan FA ČVUT
od 2006 FA ČVUT – vedoucí ateliéru
1981–1997 lektor TU Delft, afd. Bouwkunde, Katedra obytných staveb
1980–1997 vedoucí atelieru a spoluřešitel výzkumných úkolů FA TU Delft, člen NL výzkumného teamu na výzkumných projektech IEA – task XIII a task XXIII a realizaci experimentálních projektů

Vybrané publikace

  • HLAVÁČEK, Dalibor, ZAVŘEL, Zdeněk. Teaching a Sustainable Approach on CTU – Faculty of Architecture.. Leuven: EAAE 2011.
  • Zavřel, Zdeněk.: Složitá jednoduchost hledání odpovědí v architektonické praxi, VUT Brno, 2009
  • Solar Energy Houses of IEA Task 13 The NL Apartment Building in Amstelveen, ISBN 1 873936 37 0
  • Česká architektura 1989–1999, České Centrum v Paříži, ISBN 80-902736-0-2

Vybrané projekty a realizace

1999–2008 budova velvyslanectví Nizozemského království v Ghaně, Accra
2001–2003 rodinný dům v Podještědí
1994–1997 České centrum v Rue Bonaparte, Paříž
1985–2005 bytové a občanské stavby ve velkých městech Nizozemí
1970–1978 projekty a soutěže v Čechách, mj. Projekt České boudy na Sněžce (1975)

Ocenění

2014 čestný člen České komory architektů
2010 2. cena v soutěži na centrum Znojma
1998 GRAND PRIX ČKA za celoživotní dílo
1978–2000 řada ocenění v lokálních soutěžích v Nizozemí
1981 1. Cena v Evropské soutěži solární architektury

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.