Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

Výzkumné projekty

Trvání projektu
2014
Anotace
Dvoudenní mezioborová konference si klade za cíl hledat uplatnění typu městského paláce v organizmu dnešního města a poukázat na ekonomické, provozní a ekologické výhody dané architektonické formy. Metropolitní dům představuje svojí hustotou, konstrukcí a prostorovou různorodostí udržitelné principy soudobé architektury. Bude konat na Fakultě architektury ČVUT. Osloveni budou studenti doktorandského studia univerzit v ČR a SR, věnující se tématu z perspektiv různých oborů, (architektura, historie, ekonomie, stavební technologie). Předběžně se počítá s příspěvky v rozsahu 20-30 min. Jednotlivé bloky budou vždy zakončeny diskuzí. Kromě studentů jsme se rozhodli pozvat hosty (historiky: Richarda Biegela a Benjamina Fragnera, architekta Jakuba Cíglera a developera Pavla Kocha - odborníky, kteří se tématu blíže věnují. Všechny příspěvky budou shrnuty ve sborníku, současně bude pořízen videozáznam konference. Pod pojmem udržitelná výstavba jsou vnímány především budovy s nízkými energetické parametry stavebních materiálů a technologií. Důvěra ve vědecké metody, založené na výpočtech a sledování jednotlivých měřitelných parametrů, odsunuje diskusi o udržitelném prostředí z hlediska neměřitelných parametrů. Jedním z podstatných principů udržitelnosti přitom je přízpůsobivost - snížení budoucích investic do nově vznikajících objektů, minimalizací budoucích náročných přestaveb. Adaptabilita zaručuje kontinuitu nejen pro samotnou stavbu, ale současně pro její okolí. Princip udržitelné stavby není o její neměnnosti, ale o schopnosti se přizpůsobovat novým provozům, aniž by se ztratila kvalita a původní prostorové schéma. Příkladem takové univerziální stavby je prvorepublikový palác. Je to dům, ve kterém se bydlí, pracuje, obchoduje, relaxuje, sportuje, chodí do kavárny, restaurace, na koncerty, do divadla či do kina. Je to architektura, která je schopna naplnit jak společenský, pracovní, tak soukromý život člověka. Městský palác poskytl formu pro život moderního člověka. N

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.