Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

Autoři
Červinka, J. - Fragner, B. - Filippova, V. - Zikmund, J. - Mlynčeková, L. - Aulík, J. - Cikán, M. - Daďa, J. - Efler, M. - Girsa, V. - Hájek, K. - Hájek, P. - Hlaváček, M. - Jehlík, J. - Kraus, D. - Novotný, T. - Popelová, L. - Pustějovský, J. - Redčenkov, B. - Soukenka, V. - et al.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07005-5.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Cílem publikace je shromáždit, utřídit a následně vyhodnotit ročníkové a diplomní projekty konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si publikace klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.
Autoři
Hlaváček, D. - Kordovský, P. - Liesler, L. - Mádr, J. - Malošíková, Š. - Schleger, E. - Seho, H. - Světlík, J. - Vrbata, L. - Zavřel, Z., - Zdebská, M.
Publikováno v
In: Architecture Connects. Oxford: Oxford Brookes University, 2017. p. 484-486. 1.. ISBN 978-0-9929299-7-8.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The goal of this experimental workshop was to offer students of the five design studios of the Department of Architectural Design II , FA CTU more than is demanded by the official studio course programme – the possibility to test their designs on 1:1 scale. The assignment was to design a staircase 2.8 m high respecting the Czech regulations that apply to residential stairs design. Due to a very tight schedule the material was determined in advance. The dimension of large-size spruce cross-laminated timber boards was arranged in order to allow production of load-bearing components from one piece. The course of the workshop had only general framework and schedule. The exact teaching method of each phase was under direction of the leaders of each studio. The video shows the design-building process of one of the staircases. At the end, all 5 staircases were displayed in the courtyard of the Faculty of Architecture building.
Autoři
Zavřel, Z.
Publikováno v
Arch o architektúre a inej kultúre. 2016, 2016(12), ISSN 1335-3268.
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek navazující na přednášku u příležitosti jmenování dr.h.c. na STUBA Bratislava.
Autoři
Zavřel, Z.
Publikováno v
In: Learning to Design Architectural and Urban Space. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2016. p. 2-3. ISBN 978-80-01-05949-4.
Rok
2016
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Text about the role of Swiss architect Pierre von Meiss in teaching the Basics of Architectural Design at teh Faculty of Architecture, CTU in Prague during the year 2015.
Autoři
Zavřel, Z.
Publikováno v
In: FA ČVUT 1976-2016. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2016. p. 114-123. ISBN 978-80-01-06031-5.
Rok
2016
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Rozhovor s prof. Zdeňkem Zavřelem o fakultě architektury ČVUT.
Autoři
Seho, H. - Malošíková, Š. - Světlík, J. - Zdebská, M. - Vrbata, L. - Kordovský, P. - Mádr, J. - Zavřel, Z. - Hlaváček, D. - Schleger, E., - Liesler, L.
Publikováno v
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05864-0.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha
Anotace
Členové pedagogického týmu Ústavu navrhování II. Fakulty architektury ČVUT se rozhodli, že nabídnou svým studentům víc, než je zavedeno studijním plánem a náplní ateliérové tvorby. Cílem tohoto experimentu nebyla jen architektonická soutěž o nejlepší návrh bytového schodiště na výšku jednoho podlaží s parametry předepsanými českou normou, ale i společná práce na detailech, dílenské dokumentaci, přípravě realizace, stavbě i zabezpečení jejího hladkého průběhu, prezentace a obhájení vlastního návrhu i celého projektu.
Autoři
Zavřel, Z.
Publikováno v
In: Lifting the curtain: architektonické vztahy ve střední Evropě - Central European architectural networks. Praha: Centre for Central European Architecture, 2015. p. 56-57. ISBN 978-80-905090-3-0.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Text týkající se prací tzv. "Školky Sialu" v Liberci, například návrhu horské boudy na Sněžce z let 1975-1978.
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D. - Brožová, M. - Lábus, L. - Seho, H., - Zavřel, Z.
Publikováno v
[Research Report] 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Cílem předložené práce je zajistit informační základ pro stanovení rámcové koncepce technických a prostorových parametrů chystaného ZSB. Práce je v souladu se zadáním členěna do 5 + 1 základních oddílů: A. Identifikace základních úkolů pracovní skupiny „Standardy“ B. Analýza zahraničních systémů z pohledu typologických a stavebně-technických standardů C. Analýza zahraničních systémů indikátorů kvality bydlení D. Analýza stávajících typologicko-technických omezení v českém legislativním prostředí E. Analýza jednotlivých stavebních typologií (modely) F. Závěry
Autoři
Řezáč, V. - Zavřel, Z.
Publikováno v
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Práce poskytuje přehled o způsobech spoluúčasti privátního sektoru na financování veřejné infrastruktury v různých zemích Evropy. Dále se zabývá public private partnership, uzavíráním plánovacích smluv, dohodou o parcelaci. V závěru jsou doporučení pro obce, jak v rámci platné legislativy postupovat v případě zajištění financování veřejné a/nebo technické infrastruktury ze soukromých zdrojů.
Autoři
Vašourková, Y. - Zavřel, Z. - Brožová, M. - Linhartová, D. - Zikmund_Lender, LZ - Pleštil, O.P - Krmelová, Z.K - Mikitová, B., - Kommová, V.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. vol. 1. ISBN 978-80-01-05629-5.
Rok
2014
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace sleduje architektonickou formu reprezentující moderní životní styl a hledá uplatnění městského paláce v organizmu dnešního města. Jeden z podstatných principů udržitelnosti představuje trvalost. Trvalost stavby ne ve smyslu neměnnosti ale ve schopnosti se přizpůsobovat novým provozům, aniž by se ztratila kvalita a původní prostorové schéma. Příkladem takové univerzální budovy je městský palác ze začátku moderní éry velkoměst. Je to typologie jež svojí hustotou, konstrukcí a prostorovou různorodostí představuje udržitelné principy architektury. Publikace se věnuje velkoměstskému paláci začátku 20. století a současně se pokouší definovat architektonickou formu velkoměstského paláce pro 21. století jak z prostorového, technického, tak z ekonomického hlediska. Zkoumané jsou práce studia Fellner and Helmer, Jana Kotěry nebo Josef Zasche. Jako příkladové studie jsou rozebírány městké paláce Fénix, Lucerna a Koruna. Publikaci doplňují rozhovory s Jakubem cíglerem, Pavlem Kochem a Stanislavem Fialou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.