Lidé

Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.

ODBORNÝ ASISTENT ATELIÉRU ŠESTÁKOVÁ - DVOŘÁK

Autoři
Dvořák, O.
Publikováno v
In: Dostupné a důstojné bydlení pro všechny. 2015, pp. 143-181. POV. Available from: www.presbariery.cz/konference-a-jednani/2015/konference-bydleni-2015
Rok
2015
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Předprostor nemocnice kdysi pokrývalo pole, dnes ji pokrývá asfaltové parkoviště. Přemíru asfaltu lze změnit ve prospěch zeleně, zachování a výsadba stromů poskytne stín a zmenší měřítko velkých parkovacích ploch. Urbanistickou osu před vstupem do nemocnice lze zpřístupnit chodcům a změnit ji v estetické jádro území. Nejzajímavější vazby a výhledy na centrum města vznikají na východní hranici areálu, v kontaktu s přiléhající Kozí stezkou. Historická stezka má potenciál přivést do území chodce a nastartovat proces sociálního oživení. Centrum je rozděleno na dva objekty. Charakter budov určuje vztah mezi ortogonalitou nemocničních staveb a přírodní nepravidelností rokle. Orientace k rokli sugeruje možnost rozvinutí rostlé struktury hlouběji do území a dá vzniknout vlídným zákoutím. Tvarová zajímavost budov kombinovaná s jednoduchým a snadno čitelným výrazem navazuje na stavební historii táborského regionu. Prostá forma zděné architektury se světlou omítkou navazuje na původně rozšířený strohý výraz budov bez zdobných prvků.
Autoři
Dvořák, O.
Publikováno v
Praha: Defense date 2011-05-10. PhD Thesis. Nakladatelství ČVUT.
Rok
2010
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Anotace
Integrated Health and Care Services for Older & Disabled People
Autoři
Šestáková, I. - Dvořák, O.
Publikováno v
Interiér, architektura, design, materiály, realizace. 2006, 9(4), 14-15. ISSN 1214-4584.
Rok
2006
Podkategorie
Článek
Anotace
Zásady navrhování interéru hospice, popis projektu interéru hospice v Chrudimi.
Autoři
Šestáková, I. - Dvořák, O., - Bouček, J.
Publikováno v
Praha: CTU. Publishing House, 2006. ISBN 80-01-03385-6.
Rok
2006
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.