Lidé

Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.

ODBORNÝ ASISTENT ATELIÉRU ŠESTÁKOVÁ - DVOŘÁK

VZDĚLÁNÍ

2003-2011 FA ČVUT, doktorský studijní program Architektura a urbanismus, téma dizertační práce: Komplexní péče o seniory a osoby s handicapem, školitel doc. Ing.arch. Karel Fořtl
1997-2003 FA ČVUT, magisterský studijní program Architektura a urbanismus

ODBORNÁ ČINNOST

2013 porotce proškolený pro práci v architektonických soutěžích, ČKA
2012 autorizovaný architekt, ČKA 4042
od 2004 vlastní architektonický ateliér skutek architecture s J. Matysem
2002-2004 Šafer Hájek architekti

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.