Lidé

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

odborný asistent ateliéru Kohout–Tichý a garant předmětu Nauka o stavbách II

Vybrané publikace

Všechny publikace

Autoři
Nádravská, J. - Tichý, D.
Publikováno v
In: XVIII International Academic Conference WISE CITY THEORY AND PRACTICE Challenges in the Face of Cricis. Krakow: Cracow University of Technology, 2024. p. 24. ISBN 978-83-955526-5-6.
Rok
2024
Podkategorie
Abstrakt ve sborníku
Anotace
Like other post-socialist countries, the Czech Republic experienced an uncontrolled suburbanization after 1989. The sprawling development of individual houses in the hinterland of larger towns in Czech Republic is at the center of many current discussions about unsustainable housing, in terms of exploitation of the landscape, the environmental and economic unsustainability of individual houses and the social challenges of local communities. However, with the growing housing affordability crisis and the ongoing demand for suburban housing, these sites can also be seen as having a potential for further development. This article explores the strategies of "soft densification" of suburbs in Western Europe and their possible application to the strategic development of Czech Republic suburbia. However, density alone is not the answer to functioning localities, so the objective is to formulate the qualitative characteristics of soft densification strategies and to articulate the possible relationship between densification and the transformation of suburban localities towards more sustainable sites in terms of all four pillars of sustainability. These formulations should serve as a premise for setting appropriate rules for soft densification of suburban neighbourhoods in Czech Republic. Specific examples of "soft densification", the different approaches, and their results in European countries with longer suburban tradition can be examined in detail, including the identification of the stakeholders in the process. Soft densification strategies and policies from European countries are examined through a comparative analysis, which identifies strengths, weaknesses, and risks associated with soft densification. Key parameters are then benchmarked against Czech regulatory laws to find feasible strategies in Czech conditions. The conducted analysis shows the context of soft densification and provides a deeper understanding of possible application in Czech Republic, especially focusing on spatial aspects of these redevelopments.
Autoři
Chen, L. - Marji, N. - Emir Isik, G. - Ravi Kumar, A. - Kočí, V., - Tichý, D.
Publikováno v
In: Sustainable Transitions in Age-Friendly Communities in Europe: A Participatory Approach. Prague: ACTA Polytechnica CTU, 2024. p. 1-8. vol. 46. ISBN 978-80-01-07276-9.
Rok
2024
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The demand for age-friendly communities that can support the health and well-being of older people is rising as Europe's population ages. Communities are facing transition issues. Transition Design is an emerging design approach that seeks to address complex social and environmental challenges through participatory processes, including re-framing the present and future, designing interventions, and waiting and observing. This article explores the potential of Transition Design to create age-friendly communities in Europe. Drawing on examples from several European countries, it describes the key principles of Transition Design and how they can be applied to the development of age-friendly communities. The article highlights the importance of participatory processes in involving older people and other stakeholders in the design process and discusses the role of technology in creating more accessible and inclusive environments. The article also considers some of the challenges of implementing a transition design approach in a European context. In conclusion, it argues that Transition Design offers a promising framework for creating age-friendly communities that are sustainable, inclusive, and responsive to the needs of older people.
Autoři
Malý Blažek, J. - Hoření Samec, T. - Houser, L. - Kubcová, J. - Tichý, D. - Káňová, M. - Vinklárková, A. - Orcígr, V., - Kubala, P.
Publikováno v
[Research Report] 2023.
Rok
2023
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Dokument poskytuje doporučení pro šest partnerských obcí projektu ve vztahu k participativnímu bydlení. První část výsledku zahrnuje obecná doporučení pro obce, druhá část zahrnuje doporučení ve vztahu ke konkrétním situacím a lokalitám v jednotlivých partnerských obcích.
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D. - Tittl, F., - Jahodová, Š.
Publikováno v
2 ed. Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2023. ISBN 978-80-01-07246-2.
Rok
2023
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace „Hromadné bydlení – Systematika prostorových typů“ představuje druhé rozšířené vydání knihy, která prezentuje výsledky výzkumu obytných budov vedeného na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Tento výzkum se soustředil na formulování systému prostorových typů, tvořeného na základě analyzovaných vlastností projektů budov hromadného bydlení. Výzkum stejně jako tato kniha je organizovaný ve dvou paralelních částech odpovídajících měřítku domu a měřítku bytu, to umožňuje popsat přirozenou skladebnost obytného prostředí a její konkrétní podoby. Zároveň se soustředí na hierarchii míry soukromí jakožto jeden z určujících parametrů kvality vystavěného prostředí, speciálně v případě hromadného bydlení, kde je vztah veřejného, sdíleného a soukromého zcela klíčový. Systematika je demonstrována na 55 příkladech staveb hromadného bydlení postavených za poslední století a je podrobně popsána v teoretické části knihy. Publikace tedy nemá pouze význam edukativní ve formě šíření výstupu konkrétního výzkumu, zároveň totiž znovu otevírá témata typologie a její role v současné architektuře a hromadných forem bydlení a výstavby širší diskusi.
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D. - Tittl, F. - Peňázová, V. - Hudeček, T. - Franěk, P., - Havránek, J.
Publikováno v
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2023.
Rok
2023
Podkategorie
Jiná metodika (nesplňující podmínky RIV)
Anotace
Koncepce – neboli návrh – politiky bydlení Plzně 2023+ je politickou deklarací samosprávy formulující dlouhodobé cíle a popisující směry rozvoje města v oblasti bydlení společně s nástroji k jejich dosažení. Jedná se o projev vůle města se bydlením vážně, aktivně, systematicky a dlouhodobě zabývat. Výsledná Koncepce politiky bydlení Plzně 2023+ se skládá ze dvou částí – Návrhové a Analytické.
Autoři
Tian, H. - Chen, L. - Huo, Y. - Kočí, V., - Tichý, D.
Publikováno v
In: NARRATIVES OF LOVE--TOWARDS HEALING, TRANSFORMATION AND TRANSCENDENCE. Cumulus, 2023.
Rok
2023
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The growth of globalisation has brought about dramatic changes in the lives of people around the world. It has led to economic growth, poverty reduction, and overall development in a number of countries, and has made it possible to formulate policies that take into account the interests of the wider global population. At the same time, however, globalisation has also increased global inequality, cultural homogenisation, loss of identity, increased consumption of non-renewable energy sources, increased greenhouse gas emissions, deforestation, and other negative impacts that have led to a more cautious attitude towards globalisation in recent years. In 2007, China’s concept of “Ecological Civilisation” provided a clearer direction for sustainable development in various disciplines and fields. When the changes needed to address global climate disruption and social injustice are so widespread, the design discipline is contemplating how to engage more responsibly and systematically with the multiple levels of environmental and social crises in the new civilisation and how to explore design ecologies and interventions based on local natural ecologies, industries, and cultures that are more responsive to the visions of indigenous peoples and people in all regions of the world. Loc-globalisation Design (LGD) is a new field in design research, practice, and education. It is a systematic, holistic design based on the environment, indigenous people, and production lifestyles. This paper provides a comprehensive introduction to LGD, its framework and methodology, and demonstrates the application scenarios of LGD through a relevant case study. It also explores the future development direction of LGD, providing strong support and new ideas to promote the systematic localised development of the design discipline and to enable the design actions and tangible results to be acknowledged and communicated in the world.
Autoři
Malý Blažek, J. - Kubcová, J. - Hoření Samec, T. - Vinklárková, A. - Houser, L. - Káňová, M. - Kubala, P. - Orcígr, V., - Tichý, D.
Publikováno v
Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0476-7.
Rok
2023
Podkategorie
Kniha
Anotace
Participativní bydlení znamená, že na přípravě projektu bydlení nebo jeho části, na investici, případně na správě bydlení spolupracují obyvatelé. Cílem manuálu je pomoci obyvatelům realizovat ve spolupráci s dalšími domácnostmi projekt participativního bydlení.
Autoři
Malý Blažek, J. - Kubcová, J. - Hoření Samec, T. - Vinklárková, A. - Houser, L. - Káňová, M. - Kubala, P. - Orcígr, V., - Tichý, D.
Publikováno v
Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0478-1.
Rok
2023
Podkategorie
Kniha
Anotace
Participativní bydlení znamená, že na přípravě projektu bydlení nebo jeho části, na investici, případně na správě bydlení spolupracují obyvatelé. Cílem metodiky je představit možnosti, jak mohou obce podporovat a rozvíjet participativní bydlení a diskutovat limity, které s tímto přístupem souvisí.
Autoři
Orcígr, V. - Kubala, P. - Malý Blažek, J. - Hoření Samec, T. - Kubcová, J. - Káňová, M. - Tichý, D. - Kohout, M. - Vinklárková, A. - Houser, L. - Suchánek, R. - Petrus, E., - Galčanová, L.
Publikováno v
[Research Report] Brno: Masarykova univerzita, 2023.
Rok
2023
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Výzkumná zpráva přináší shrnutí tříletého výzkumu o možnostech a limitech participativního bydlení v ČR. V první části představujeme konceptualizaci participativního bydlení vycházejí z analýzy zahraniční situace, historického kontextu a institucionálního zázemí v Česku. V druhé části přinášíme výsledky terénního výzkumu – analýzy dat z výzkumných workshopů v partnerských městech a také z explorativního dotazníku. Přinášíme zjištění ohledně preferencí obyvatel v otázkách participace, důvěry v realizaci projektů participativního bydlení, otázek financování, správy, překážek či výzev. V závěrečné části shrnujeme, jaké možnosti a limity participativního bydlení vyplývají ze spolupráce obyvatel s městy.
Autoři
Nádravská, J. - Tichý, D.
Publikováno v
Zpravodaj WTAcz. 2023, 3-4/2023(3-4), 11-13. ISSN 1213-7308.
Rok
2023
Podkategorie
Článek
Anotace
Tento článek se zaměřuje na možnosti rekonstrukcí a zahuštění stávajících individuálních rodinných domů na suburbiích větších měst v ČR, postavených mezi lety 1996-2005. Po stanovení současných problémů a shrnutí teoretických přístupů k udržitelnému rozvoji suburbií se věnuje příkladům jejich obnovy z evropských zemí a naznačuje možné použití a další výzkum těchto strategií v českých podmínkách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout