Lidé

doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Odborný asistent

Vzdělání

1976 - 1981 Fakulta stavební ČVUT v Praze - obor pozemní stavby
1986 - 1989 Ústav soudního inženýrství VUT Brno - se jmenováním soudním znalcem
1995 ČKAIT - autorizace v oboru pozemní stavby (v současné době členem výboru pražské pobočky)
2005 - 2010 Fakulta stavební STU v Bratislavě - Ph.D. v oboru stavební konstrukce - stavební izolace

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Aleš Marek, Ph.D.