Lidé

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Vzdělání

1958-1963 ČVUT fakulta stavební, studijní směr: Architektura a pozemní stavitelství, studijní obor: Pozemní stavby a konstrukce; Ing.
1973 ČVUT fakulta stavební, obor Teorie a konstrukce pozemních staveb, CSc.
1980 ČVUT fakulta architektury, obor Teorie a konstrukce pozemních staveb, doc.

profesní aktivity

  • člen představentstva Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), předseda Dozorčí rady 1992-1999
  • předseda Akreditační komise ČKAIT pro CŽV od 2001 do 2005
  • Společnost pro techniku prostředí – člen výboru odborné skupiny
  • předseda RADY pro rozvoj profese
  • IGIP - Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku - člen Českého národního monitorovacího výboru

Pedagogická činnost

1990 - 2014 vedoucí ústavu (katedry) Stavitelství II, fakulta architektury ČVUT
1994 - 1999 prorektor ČVUT pro pedagogickou činnost
1996 - 31.1.1997 pověřen výkonem funkce rektora ČVUT
1992 - 1993 vedoucí pedagogického oddělení R ČVUT
1977 - dosud pedagog, Fakulta architektury ČVUT - ústav (katedra) Stavitelství II
1963 - 1976 pedagog, Fakulta stavební ČVUT - katedry Technická zařízení budov

Významnější posudky a projekty

Pokorný a kol.: Posouzení technických zařízení objektů ČSOB v Praze. Pro ČSOB ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT 1996.
Pokorný: Posouzení rekonstrukce stravovacího provozu objektu AŽD Praha. Pro AŽD Praha 1997.
Pokorný,Novák: Znalecký posudek vzduchotechniky a vytápěcího systému Domu potravin Praha. Pro stavební institut Praha 1998.
Pokorný: Návrh stravovacího provozu Komerční banky Praha, Kavčí hory. Pro Atelier Brno Hrůša a Pelčák 1998.
Pokorný,Novák : Posouzení kondenzace vody ve střešní konstrukci budovy BAUMAX. Pro stavební institut Praha 1999
Pokorný: Posouzení projektové dokumentace pro stavbu České pojišťovny a.s. Spálená 16,Praha 1. Pro West Consulting Praha 1999
Pokorný: Posouzení technického stavu časti objektu MMF UK v Praze 8-Tróji, Praha 2000
Pokorný : Projekt technologické části restauračního zařízení v Praze 1. Pro West Consulting, Praha 2000

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.