Lidé

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov

vedoucí ateliéru Redčenkov – Danda

Autoři
Redčenkov, B. - Amblerová, K. - Hanzlíková, V., - Danda, V.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Building Theory, 2022. ISBN 978-80-01-07042-0.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Studentské práce ateliéru Redčenkov-Danda a ZAN Amblerová v AR 2021/2022 na Fakultě architektury ČVUT - projekty pro město Opava. Publikováno 80 studentských projektů. Katalog k výstavě Opava: Město očima budoucích architektů, 2. - 6. 10. 2022, OD Breda, Opava.
Autoři
Červinka, J. - Fragner, B. - Filippova, V. - Zikmund, J. - Mlynčeková, L. - Aulík, J. - Cikán, M. - Daďa, J. - Efler, M. - Girsa, V. - Hájek, K. - Hájek, P. - Hlaváček, M. - Jehlík, J. - Kraus, D. - Novotný, T. - Popelová, L. - Pustějovský, J. - Redčenkov, B. - Soukenka, V. - et al.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07005-5.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Cílem publikace je shromáždit, utřídit a následně vyhodnotit ročníkové a diplomní projekty konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si publikace klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.
Autoři
Redčenkov, B. - Amblerová, K., - Danda, V.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2021. ISBN 978-80-01-06882-3.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace - katalog - k výstavě studentských prací CHEBSTAGRAM ateliéru Redčenkov-Danda a ZAN Amblerová.
Autoři
Redčenkov, B. ed. - Danda, V. ed., - Amblerová, K. ed.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2019. ISBN 978-80-01-06577-8.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout