Lidé

doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

VZDĚLÁNÍ

1987-1994 Fakulta architektury ČVUT v Praze (titul ing.arch.)
2006-2013 Fakulta architektury ČVUT v Praze (titul Ph.D.)

ODBORNÁ ČINNOST

19994-98 Spolupráce s architektonickou kanceláří D.A.studio s.r.o.
1998- Samostatná projekční činnost autorizovaného architekta
2006- Spolupráce na teoretických textech, konferencích, přednáškách s doc. Oldřichem Ševčíkem
2017- Architekt statutárního města Děčín

PROFESNÍ AKTIVITY

2005-2010 Člen dozorčí rady České komory architektů
2007-2012 Člen redakční rady časopisu ERA 21
2014- Člen redakční rady Bulletinu ČKA
2014- Člen Komise pro architekturu druhé poloviny XX. století při

VYBRANÉ PROJEKTY A REALIZACE

2006 Půdní vestavby v kubistických domech O.Novotného - El. Krásnohorské, Praha
2012- Muzeum Zdeňka Sýkory v Lounech
2012- UJP Praha - výrobní, laboratorní a administrativní areál na výrobu paliva do jaderných elektráren, provozovna tavení a zpracování uranu
2016 Výstava Bratři Čapkové dětem - GASK Kutná Hora
2017- Rekonstrukce Augustovy tiskárny v Litomyšli
2018- Rekonstrukce kulturního domu Repre Most

VYBRANÉ PUBLIKACE A TEXTY

2009 Beneš, O.,Ševčík, O. J.: Architektura 60. let. “Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století. Praha: Grada Publishing,
2011 Ševčík O.,Beneš O., Dřevíkovský J., Sládeček J.:Architekti. Programy. Realizace. Paralelní texty ke studiu dějin a teorie architektury. Sešit č. 1. Vyd. ČVUT v Praze
2012 Beneš, O.: Sounáležitost teorie a praxe u Josefa Pleskota. In: Schmidt, N.: Josef Pleskot –Na cestě. Ostrava: Trojhalí Karolina
2014 Tesař J.J., Stempel J., Beneš O.: Czech houses. Praha: KANT
2016 Beneš O.: Metody zkoumání a interpretace architektury. Praha, ČVUT
2018 Beneš, O.,Ševčík, O.: Architektura jako skulptura. In: de Albornoz C.C.(ed.): Calatrava art architecture, GHMP v Praze

OCENĚNÍ

2006 Náměstí v Pacově a fasáda objektu č.p. 321 (s Martinem Stárou) - 1.místo
2014 Malostranské náměstí v Praze (s Marcelem Šípkou) - odměna
2014 Centrum města Milevska (s Marcelem Šípkou a Karolínou Vojáčkovou) 3.místo

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.