Lidé

doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2018
Anotace
Nežijeme v izolovaném světě. Přestože jsou situace, výchozí podmínky a kulturní přístupy jednotlivých evropských zemí rozdílné, evropská města čelí podobným výzvám. S probíhající urbanizací jsou na metropole a metropolitní regiony kladeny značné a často protichůdné nároky. Implementace současných plánů vyžaduje spolupráci měst ve funkčních regionech, dohody na různých úrovních, dobrovolné naplňování společných cílů a zejména vzájemnou důvěru. Česko si ve schopnosti kontroly využívání území stojí v porovnání s Evropou velmi špatně. Slabé místní samosprávy spolu v centralizovaném systému nekooperují a kontrola využívání území je nízká. Výstupem výzkumu bude porovnání přístupů několika evropských metropolií k plánování rozvoje svých regionů se současnou českou praxí, zhodnocení rozdílů a doporučení nových postupů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.