Lidé
Martin Čeněk, foto Jiří Ryszawy

Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

odborný asistent ateliéru Hlaváček zástupce vedoucího ústavu

Autoři
Čeněk, M.
Publikováno v
Energetika. 2024, 74(2), 36-41. ISSN 0375-8842.
Rok
2024
Podkategorie
Článek
Anotace
Stavby, a městské prostředí především, jsou příležitostí pro integraci fotovoltaiky jako zdroje energie, která umožní našim městům se dále rozvíjet a udržitelně fungovat. Plochy fasád a střech jsou z hlediska svého potenciálu v podstatě nevyužité. A díky dnešní technologii již lze fotovoltaiku nepoužívat jen jako nevzhledný přidaný prvek, ale jako platnou součást architektury, jako náhradu tradičních materiálů a prvků pláště staveb. Tyto příležitosti nicméně naráží na celou řadu limitů a omezení: hodnot, na něž je potřeba brát zřetel, i technických aspektů, které musíme umět zohlednit. Tento článek má za cíl ukázat reálnější rámec pro užití (integrované) fotovoltaiky v městském prostředí, identifikovat fyzikální a technická omezení, popsat, s čím ve struktuře města lze uvažovat, a pojmenovat další faktory, na něž je třeba brát ohled. To vše na základě dat pro konkrétní strukturu městské zástavby, nikoli pouze na základě statistických údajů.
Autoři
Skandalos, N. - Kichou, S. - Čeněk, M. - Wolf, P., - Karamanis, D.
Publikováno v
In: Proceedings of the 40th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition in Lisbon, Portugal. München: WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG, 2023. ISSN 2196-100X.
Rok
2023
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
This work presents a practical roadmap for developing PEDs, emphasizing the strategic integration of Building Integrated Photovoltaics (BIPV). A case study in Žižkov-Prague demonstrated the proposed methodology. The study integrates architectural design and energy analysis within a simulation environment, optimizing BIPV positioning. The results revealed that BIPV can potentially fulfill 50% of the energy demand on its own. Furthermore, we explore how PEDs can function as microgrids, tapping into surplus energy for grid services. We dissect loadfollowing, peak-shaving, and smart control strategies, which optimize energy utilization and boost economic gains. Our findings underscore the pivotal role of energy storage capacity and real-time pricing considerations. In the realm of architecture, we bridge the gap between energy performance and aesthetics, offering two design approaches that show how solar modules can blend seamlessly into architectural structures while covering up to 80% of energy needs. This study underscores the immense potential of PEDs with BIPV integration in shaping sustainable, resilient, and economically viable urban spaces, contributing to a greener future and climate neutrality objectives. Keywords: Building-integrated Photovoltaics, Positive Energy Districts, microgrids
Autoři
Čeněk, M. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Ročenka dřevěné archiktektury 2022. Praha: Prodesi v.o.s., 2022. p. 34-35. 1. ISBN 9788090853409.
Rok
2022
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Kapitola představuje realizaci studentského design-build projektu pod vedením Dalibora Hlaváčka a Martina Čeňka v rámci ateliéru na Ústavu navrhování II. Popisovaná stavba byla studenty navržena a realizována v rámci spolupráce se Správou KRNAP. Jedná se o útulnu nazvanou ATÜLN umístěnou v Krkonošském národním parku, v lokalitě nad Klínovkami. Archetypální hmota klasických útulen byla vyzdvižena vysoko nad terén a její čelo doplněné o bezrámové prosklení nabízející návštěvníkům dechberoucí výhled do krajiny. Stavba byla realizována z modřínových prvků, její střechu tvoří opalovaná prkna pomocí tradiční japonské techniky.
Autoři
Čeněk, M. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Architecture and Sustainable Development 18. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 138-144. ISBN 978-80-01-06648-5.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Human activity, including resource depletion, pollution and waste production, has a negative influence on the environment. Built environment is one of the major causes of the situation. It is essential to change the approach to building design to lessen the impact of human activity on the environment. Architects should be able to grasp and implement all aspects of sustainable design, including cutting edge technologies in a holistic and integral fashion. Building-integrated Photovoltaics (BIPV) represent an important field to explore, since photovoltaic systems have an enormous potential to be used within the context of the city. Their implementation though, has to be s part of the integral design process which is essential for the creation of quality sustainable architecture. The aim of this paper is to demonstrate the theoretical background behind, and the motivations for, the creation of an Architects´ Manual of Building-integrated Photovoltaics that would provide architects with a methodical guide to working with advanced photovoltaic systems in architectural design, concentrating primarily on their implementation in urban context including historical city centres.
Autoři
Čeněk, M. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Ročenka dřevostaveb 2019. Praha: Prodesi v.o.s., 2020. p. 28-29. ISBN 9788090517486.
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Kapitola představuje realizaci studentského projektu pod vedením pedagogů Dalibora Hlaváčka a Martina Čeňka v rámci ateliérové výuky na Ústavu navrhování II, FA ČVUT. Stožár s výhledem je drobná intervence v krajině, iniciační bod nabízející rozhled do krajiny. Realizována byla v Libčicích nad Vltavou. Jedná se o design-build projekt, který studentům umožňuje stavbu nejen navrhnout, ale také postavit, a seznámit se tak s významem týmové práce, udržitelnosti, komunikace a dalších dovedností nutných pro profesi architekta.
Kniha Dalibora Hlaváčka a Martina Čeňka Učit [udržitelnou] architekturu | © Jiří Ryszawy
Autoři
Hlaváček, D. - Čeněk, M.
Publikováno v
Praha: Zlatý řez, 2020. ISBN 978-80-88033-07-3.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Co je to udržitelná architektura? Existuje vůbec? Je to něco, co lze přesně popsat? Jednoznačně definovat? A je možné se tvorbě udržitelné architektury naučit? Jak? Jak můžeme udržitelnou architekturu vyučovat na školách architektury? Udržitelnou architekturu vnímáme jako pojem, který nemá jedinou definici a který v sobě obsahuje mnoho různých pohledů a přístupů. Architektura je mnohovrstevnatá, komplikovaná a především komplexní disciplína. K tomu, abychom složitost tohoto tématu co nejvíce přiblížili, zkusili jsme nejenom popsat teoretická východiska, literaturu a názory významných architektů dneška i minulosti, sestavit vlastní abecedu (udržitelné) architektury, v níž výběrem hesel více poodhalujeme naše vnímání šířky tohoto tématu, ale také oslovit řadu kolegů architektů, kteří se věnují jak praxi, tak výuce. Jednou z cest k pochopení architektury jako široké disciplíny, jsou podle nás design-build projekty. Tedy projekty, při kterých mají studenti možnost dopracovat své návrhy až k realizaci. U nich totiž udržitelnost – v nejrůznějších svých polohách – přestává být teoretickým pojmem na papíře, ale musí být nedílnou součástí fyzické matérie i celého procesu navrhování. Jak se snažíme ukázat na příkladech několika studentských projektů, u nichž jsme měli možnost být, design-build projekty nejsou samy o sobě cestou k dobré – a udržitelné – architektuře. Jsou ale způsobem, jak se naučit o stavbě přemýšlet v souvislostech, jsou jedinečné v rozvíjení interdisciplinárního přístupu, jsou příležitostí, jak si vyzkoušet integrální přístup k navrhování v praxi. Podstatné je, aby studenti nevnímali navrhování jako tvůrčí akt jednotlivce. Měli by se naučit pracovat a činit rozhodnutí v rámci týmu, komunikovat a spolupracovat mezi sebou navzájem i s ostatními profesemi. A to již od prvních konceptuálních skic. Jedině tak může vzniknout dobrá (udržitelná) architektura.
Autoři
Čeněk, M. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1315.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Built environment is one of the major causes of the negative impact that human activity has on the environment. Building design should adopt such strategies that would help relieve this situation. Architects should therefore be able to grasp and implement all aspects of sustainable design, including cutting edge technologies, in a holistic and integral fashion. Building-Integrated Photovoltaics (BIPV) represents an important field to explore, since photovoltaic systems have an enormous potential within the context of architectural and urban design. Their implementation though has to be part of the integral design process which is essential for the creation of quality sustainable architecture. Since the world urban population is constantly growing, sustainable approaches to architectural design need to be adopted with urgency in urban environment. Existing urban environment however presents great challenges to the implementation of any new technology. In an urban context we need not only design new buildings, but since the urban tissue is already in place, care must be taken not to damage the historical and architectural values. Furthermore, urban environment has many variations and offers a broad scope of possibilities for various approaches to BIPV. The aim of this paper is to demonstrate the possibilities of BIPV in relationship to sustainable architecture and urban environment, focusing on explaining the necessity to provide architects with a methodology of working with advanced photovoltaic systems in architectural design, introducing the departure points for this intention, and demonstrating how such a methodology – a Design Manual – will be created.
Autoři
Hlaváček, D. - Čeněk, M.
Publikováno v
In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1315.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Human activity, including resource depletion, pollution and waste production, has a negative influence on the natural environment. Building industry is one of the major causes of the situation. It is therefore essential to change the approach to building design in order to lessen the impact of human activity on the environment. Architects are still not properly prepared for this change. This is caused by the education they receive in the traditional studio-based teaching process. In contrast to engineering disciplines, the student of architecture is able to look at the issue of designing in a holistic way. However, he is overwhelmed by a large number of topics and subjects that must be addressed. The issue of "sustainability" thus often gets on the edge of his interest. As part of the studio teaching at the Faculty of Architecture of CTU, we are looking for methods to naturally integrate sustainable thinking into the architectural concept already in the early stages of the design. The paper focuses on the so-called design-build projects, as one of the paths that lead to an integral design and an effective way of implementing sustainable design into the architectural concept.
Autoři
Čeněk, M.
Publikováno v
Beton - historie, současnost, budoucnost. 2019, 19(7/2019), 186-194. ISSN 1213-3116.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Možnosti použití betonu jako stavebního materiálu a architektonického prvku pro současnou, ale především budoucí udržitelnou architekturu v městském prostředí jsou hlavním tématem článku. Světová města stále rostou a je zřejmé, že právě na jejich fungování, spotřebě zdrojů i kvalitě prostředí bude záviset budoucnost velké většiny z nás, ne-li celé planety. Jak tedy architekt, který citlivě vnímá problematiku udržitelnosti, na tento stavební materiál v současnosti nahlíží?
Autoři
Čeněk, M. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Proceedings of 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 76-78. ISBN 978-80-01-06402-3.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The aim of this paper was to demonstrate the theoretical background behind, and the motivations for, the creation of an Architects´ Manual of Building-integrated Photovoltaics (BIPV) that would provide architects with a methodical guide to working with advanced photovoltaic systems in architectural design. The paper hence served as an introduction to the activities undertaken in the field of architectural design with relation to photovoltaics at the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague within Workpackage 5 of the Centre for Advanced Photovoltaics. Human activity, including resource depletion, pollution and waste production, has a negative influence on the environment. Built environment is one of the major causes of the situation. It is essential to change the approach to building design to lessen the impact of human activity on the environment. Architects should be able to grasp and implement all aspects of sustainable design, including cutting edge technologies in a holistic and integral fashion. Building-integrated Photovoltaics represents an important field to explore, since photovoltaic systems have an enormous potential to be used within the context of the city. Their implementation though, has to be part of the integral design process which is essential for the creation of quality sustainable architecture.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.