Lidé

doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

vedoucí ateliéru Salzmann

VZDĚLÁNÍ:

1973 – 1977

Gymnázium v Banské Bystrici a Banské Štiavnici

1977 – 1982

Corvinus Egyetem - Zahradnická Univerzita v Budapešti

Fakulta zahradní a krajinářské architektury,

Obor: zahradní a krajinářská architektura

graduace: Ing. v roce 1982

Diplomová práce: Krajinářský potenciál údolí Černého Váhu v Nízkých Tatrách

2004 - 2008

Slovenská Zemědělská Univerzita v Nitře

Fakulta zahradnictví a krajinného inženýrství

Obor: Krajinná a zahradní architektura

Ph.D.

Disertační práce: Kompozičně-prostorová a krajinářská řešení golfových hřišť

Obhajoba práce a graduace: září 2008

ODBORNÁ PRAXE:

1982 – 1992 Urbion Banská Bystrica, Institut územního plánování, samostatný projektant

1992 – 1993 Ekotrust, a.s. Banská Štiavnica, samostatný projektant

1993 – 2008 autorizovaný architekt pro krajinářskou architekturu ve Slovenské republice

1996 – 2000 Útvar hlavního architekta města Banská Bystrica, specialista pro ekologii, životní prostředí a městské systémy zeleně

1999 – 2002 Tále, a.s. Nízké Tatry, Projektování a realizace krajinářských úprav golfového hřiště

2000 – 2005 Tále, a.s. Nízké Tatry, Vedoucí Areálu sportů golfového hřiště a lyžařského střediska

2005 – 2007 Plzeňský Golf park, Head greenkeeper golfového hřiště Dýšina

2007 – 2008 Konzultační a poradenská činnost pro golfová hřiště v Klánovicích a Beřovicích

2007 – 2012 Autorizovaný architekt pro krajinářskou architekturu v České republice

2008 – 2009 Vedoucí katedry krajinářské architektury FAPPZ ČZU Praha

2011 – 2012 Pedagog Západočeské univerzity Plzeň

2012 – 2015 Manažer krajinářských projektů Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015

2016 – 2019 Pedagog Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2015 - dosud Pedagog FA ČVUT

PROJEKČNÍ ČINNOST:

Projekty v oblasti Krajinného plánování

2010 Krajinný plán Spálené Poříčí 5 000 ha

2014 Krajinný plán obce Vestec 400 ha

2016 Krajinný plán města Zbiroh 3 000 ha

2017 - 2018 Územní studie krajiny ORP Blovice 20 000 ha

2018 Koncepce krajiny Kostelní Lhota 800 ha

Projekty v oblasti krajinářské architektury

2015 Územní studie krajinářského parku Hvížďalka 70 ha

2016 Územní studie Zelené páteře Příbram 100 ha

2016 Územní studie Rooseveltových sadů Kadaň 28 ha

2016 Územní studie Systém sídelní zeleně města Kadaň 200 ha

2016 Územní studie vybraných lokalit obce Průhonice 100 ha

PUBLIKACE

Publikace Obnova krajiny v česko-německém pohraničí (anglicky, česky, německy)

Vydavatel: Plzeň 2015, o.p.s. , ISBN 978 – 80 – 905944 – 8 - 7

 

AKTIVNÍ ÚČAST NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH:

1996 33 rd IFLA World Congress 12 - 15 Oct. 1996, Firenze - The Banská Bystrica City Territorial System of Ecological Stability

2008 Pravidelné přednášky pro Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje, Mikroregionu Klabavy a Radnicka

2008 Školení pro pracovníky údržby golfových hřišť na téma Inteligent Pest Management - Golfové hřiště, Ostravice

2015 Garant konference Krajina lidé cítění řešení v rámci projektu Obnova krajiny česko-německého pohraničí – Plzeň

2016 Garant konference Křižovatky architektury na téma Krajina

2016 The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL), Innsbruck, Austria – přednáška na téma Zelená infrastruktura, moderování třetího bloku Konference

Výuka

Západočeská univerzita v Plzni 2012 - 2014

Výuka předmětů

  • Exteriér design I, II,
  • Kulturní krajina
  • Krajina v územním plánování I, II

Působení na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích od roku 2015

  • Příprava studijního oboru Obnova kulturní krajiny v rámci Programu Péče o životní prostředí

Výuka Fakulta architektury ČVUT, Praha, Ústav krajinářské architektury

  • Krajinářská architektura II, BAK
  • Krajinné plánování I
  • Krajinné plánování II
  • Kulturní krajina I
  • Kulturní krajina II
  • Infrastruktury krajiny

ŠKOLITEL DOKTORANDSKÉHO STUDIA V OBORU KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

OPONENTSKÉ POSUDKY DOKTORANDSKÝCH PRACÍ:

FA ČVUT Praha

2014,2016 Lucia Filová, Vizuálne preferencie krajiny a metódy ich výskumu

ČZU Praha

2011, 2014 Zuzana Skřivanová, Hodnocení vizuálních kvalit krajiny, 2017, 2019

Martina Havlová, Letecký průzkum a jeho možnosti uplatnění jako podkladu pro Krajinné plánování

JAZYKY:

Jazyk slovenský a maďarský – na úrovni rodilého mluvčího (Native Speaker Level)

Angličtina – pokročilá konverzační úroveň

Ruština – střední konverzační úroveň

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITAMI V ZAHRANIČÍ:

odborná spolupráce s Corvinus Egyetem, Budapest, Fakulta krajinářské architektury

a

odborná spolupráce s katedrou krajinářské architektury

Polytechniky Krakow

 

Příprava Erazmus spolupráce FA ČVUT s dalšími univerzitami v Evropě a ve světě (Mnichov, Amsterdam, Budapešť, Berlín, Hannover, Krakow, Birmingham, Vienn, etc.)

AKTIVITY VE SLOVENSKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ:

1998 - 2000 člen Autorizační komise

člen zkušební komise

AKTIVITY V ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ:

2014 – 2017 člen představenstva ČKA

2014 – 2017 předseda pracovní skupiny pro krajinářskou architekturu

2017 – dosud člen pracovní skupiny pro krajinářskou architekturu

2021 – dosud člen představenstva ČKA

Rada vlády pro udržitelný rozvoj ČR

Člen pracovní skupiny pro krajinu, vodu a biodiverzitu od roku 2014

Vedoucí pracovní skupiny pro krajinu od roku 2016

SPOLUPRÁCE S MMR:

Recenze a oponentské posudky Metodických postupů pro krajinné plánování

AKTIVITY V SEKCI KRAJINÁŘSKÝCH ARCHITEKTŮ (SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU)

2011 – 2014 delegát České republiky v IFLA – Mezinárodní federace krajinářských architektů

2011 – dosud člen evropské komise IFLA pro profesní praxi

2012 - 2015 člen Správní rady SZKT

2012 zakladatel pracovní skupiny pro kulturní krajinu

2012 organizace setkání krajinářských architektů východní Evropy EELA

2013 organizace mezinárodní výstavy současné krajinářské architektury ve státech Visegrádské čtyřky

2015 organizace mezinárodní výstavy současné krajinářské architektury ve státech Visegrádské čtyřky

2021 – dosud člen rady České asociace krajinářské architektury

Spolupráce s MK

2015 člen Programové rady pro přípravu Konference Křižovatky architektury na téma Krajina

Aktivity CIVILSCAPE

Evropské sdružení pro implementaci Evropské úmluvy o krajině

2011- 2015 člen European Executive Board

Plzeň 2015, Evropské město kultury

2013 – 2015 Projekt Obnova krajiny česko-německého pohraničí (modelová obec Výškovice)

Obnova historických cest v Plzeňském kraji

2013 – 2015 Ostrovy land art – obnova devastovaných míst ve spolupráci s veřejností

Park sv. Jiří – Land art festival

Další aktivity NGO

2011 Zakladatel občanského sdružení TOPLAND BRD, Spálené Poříčí

2011 Zakladatel občanského sdružení Otevřená Svatá Hora, Příbram

Přednášky pro obce, NGO, starosty a zastupitele na téma Krajina, Plánování krajiny

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta