Lidé

Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Autoři
Salzmann, K.
Publikováno v
Zlatý řez. 2017, 2017(40), 74-79. ISSN 1210-4760.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Příběh modelového plánování krajiny obce Vestec u Prahy. Plán krajiny je dnes součástí schváleného územního plánu a připravuje se první velká krajinářská stavba - krajina na dešťovou vodu z celé obce.
Autoři
Salzmann, K. ed.
Publikováno v
Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2695-8.
Rok
2017
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Autoři
Salzmann, K.
Publikováno v
Moderní obec. 2017, 2017 29-30. ISSN 1211-0507.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Systém sídelní zeleně je součástí okolní krajiny a vytváří podmínky a prostor pro propojení sídla s krajinou. Proto je důležité mluvit nejenom o systému sídelní zeleně, ale o systému sídelní krajiny, která se týká nejenom vlastní zeleně, ale i dalších přírodních fenoménů.
Autoři
Salzmann, K.
Publikováno v
In: Krajina a lidé. Praha: Academia, 2017. p. 122-123. ISBN 978-80-200-2695-8.
Rok
2017
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Kniha je výstupem aktivity Botanického ústavu AV ČR, a Biologického centra AV ČR, v.v.i., Hospodaření v krajině s ohledem na globální změny v rámci výzkumného programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů.
Autoři
Salzmann, K.
Publikováno v
Pro města a obce. 2017, 2017 14-15.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek informuje o vypracování Plánu krajiny obce Vestec, která leží na jihovýchodním okraji města Prahy. Tato poloha v obci urychluje intenzivní rozvoj a výstavbu. Navržená zelená páteř znamená pro obec systémové řešení nedostatku zelených a rekreačních ploch.
Autoři
Salzmann, K. - Marešová, M., - Ledvina, V.
Publikováno v
In: PECSRL. IGF-Forschungsberichte, Band 7, 2016. p. 71-75. ISBN 978-3-7001-8025-8.
Rok
2016
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Pribram city green backbone design, important part of green infrastructure of city. Project is based on the mine history of the city. Green backbone is important part of Green system of the city Pribram.
Autoři
Salzmann, K.
Publikováno v
ERA21. 2015, 2015 48-49. ISSN 1801-089X.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek o ideové krajinářské soutěži v obci Výškovice u Chodové Plané. Soutěž je součástí projektu Obnova krajiny česko-německého pohraničí v rámci Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015.
Autoři
Salzmann, K. - Hlaváček, P. - Bukačová, I., - Rottenbacher, Ch.
Publikováno v
Plzeň: Plzeň 2015, 2015. ISBN 978-80-905944-8-7.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Cílem projektu je začít mluvit o problému kulturní krajiny v česko-německém pohraničí. Formou mezinárodní architektonické soutěže oslovit zájemce z celého světa, jaký mají názor na osud krajiny Sudet, dědictví poválečné historie v České republice.
Autoři
Salzmann, K. ed. - Špoula, Š. ed.
Publikováno v
Bulletin České komory architektů. 2015, 2015 34-35. ISSN 1804-2066.
Rok
2015
Podkategorie
Editorství speciálního čísla časopisu
Související lidé
Anotace
Článek je úvodem pro specielní číslo Bulletinu České komory architektů. Seznamuje se základními principy Zelené infrastruktury v Krajinářské architektuře.
Autoři
Salzmann, K.
Publikováno v
Bulletin České komory architektů. 2015, 2015 61-62. ISSN 1804-2066.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek přináší informaci o modelovém plánu krajiny obce Vestec jako podkladu pro územní plán ve smyslu krajinářského přístupu k myšlenkám Zelené infrastruktury.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.