Lidé

Ing. arch. BcA. Veronika Šindelář Kastlová, Ph.D.

odborná asistentka (Ústav interiéru), projektová manažerka (Rozvoj, výstavba a granty)

Vzdělání

2013–2021 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, doktorský studijní program Architektura a urbanismus, studijní zaměření Architektura teorie a tvorba, téma disertační práce Scéna veřejného prostoru. Vztah architektury a divadla, udělený titul Ph.D.
2010–2013 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, magisterský navazující studijní program Architektura a urbanismus, studijní obor Architektura, magisterská diplomová práce Scéna veřejného prostoru, udělený titul Ing. arch.
2008–2009 Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Fakulta divadelní, magisterský navazující studijní program Dramatická umění, studijní obor Audiovizuální tvorby a divadlo, studium nedokončeno.
2005–2008 Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Fakulta divadelní, bakalářský studijní program Dramatická umění, studijní obor Činoherní režie, bakalářská diplomová práce Čtyřikrát režisér Evald Schorm aneb „Děti moje, co budeme dělat…“, bakalářský absolventský projekt Nina Sadur: Prapodivuhodná ženská (Kabinet múz, režie V. Kastlová), udělený titul BcA.
2004–2010 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, bakalářský studijní program Architektura a urbanismus, studijní obor Architektura, bakalářský diplomový projekt Klub Kajetánka, udělený titul Bc.
1998–2004 Gymnázium Na Vítězné pláni Praha 4

Filmová tvorba

2019 Lesy bez hranic (Borderless Forests), režie dokumentu pro ČZU v Praze pro mezinárodní projekt SUSTREE Interreg, stopáž 26 minut
2017 310 let lví síly, režie dokumentárně prezentačního filmu pro ČVUT v Praze pro oslavy 310 let výročí, stopáž 10 minut
2016 Industriály, režie dokumentu pro VCPD, stopáž 52 minut
2015 Zaměstnaní (s) autismem, režie dokumentu pro Asociaci pomáhající lidem s autismem, stopáž 26 minut, uvedla Česká televize
2014 Martin Rajniš: Globální cena za udržitelnou architekturu, režie dokument pro prof. Martina Rajniše, stopáž 6 minut

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.