Lidé

Ing. arch. BcA. Veronika Šindelář Kastlová, Ph.D.

odborná asistentka (Ústav interiéru), projektová manažerka (Rozvoj, výstavba a granty)

Předměty

518NS4, 518NS4K Nauka o stavbách IV

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.